PETER MORFELDT, KONSULT INOM SKOLUTVECKLING OCH LEDARSKAP & TINDRA SAXE, GYMNASIEELEV

Det lärde vi oss av samtalet:

Se fler samtal om framtida lärmiljöer