Peter Morfeldt, Konsult inom skolutveckling och ledarskap

Peter Morfeldt har jobbat med skolan i 30 år och är specialist på skolutveckling. Drivkraften finns i den egna erfarenheten av att arbeta i skolan, som skolledare och rektor bland annat: han vet hur svårt det är, och vill vara den han själv hade behövt i rollen som skolledare. Det är skolan som bygger basen för framtidens samhälle, slår han fast, självklart har den fysiska miljön betydelse för hur framgångsrik skolan blir. Ibland talas det om inredningen som ”den tredje pedagogen” som ska stötta elever och pedagoger i deras dagliga verksamhet. Skolans fysiska miljö ska handla om att ge olika miljöer för olika former av lärande, säger Peter Morfeldt.

"Det är slående hur många viktiga synpunkter Tindra som elev har kring sin lärsituation"

Peter Morfeldt om sitt ögonöppnande samtal med gymnasieeleven Tindra Saxe

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA