Tindra Saxe, 16 år, Gymnasieelev

Tindra går första året på Handels- och administrationsprogrammet i Skövde. Hon är en entreprenör och har drivit hunddagis på somrarna de senaste åren – hon indentifierar sig som företagare med självklarhet. Hon upplever sin skolmiljö som tråkig med hårda träbord och trästolar. När Peter Morfeldt, konsult inom skolutveckling och ledarskap, berättar hur elever faktiskt har möjlighet att påverka sin lärsituation genom att kontakta skolledningen föds det en hel del tankar hos Tindra.

"Det var roligt att prata med Peter och efter det här ska jag tänka mer på att vi elever har saker att säga till om och kan påverka hur det ser ut på skolan."

Tindra Saxe efter sitt samtal med konsulten och skolutvecklaren Peter Morfeldt

LÄR KÄNNA DE ANDRA PERSONERNA