Lär känna tio lärmiljöer

Vad är en lärmiljö?

En lärmiljö är den miljö som en elev eller student befinner sig i när denne lär sig, helt enkelt en fysisk miljö optimerad för lärande. Hur lärmiljön ser ut kan bero på situation, uppgift samt pedagogik. Här ovan har vi valt att presentera tio lärmiljöer som vi ofta möter ute på skolor. Dessa miljöer stöttar olika typer av aktiviteter och lärande men är också viktiga för social interaktion och en känsla av trygghet hos både elever och personal.

I vårt koncept för skola, Next Education, hjälper vi er skapa framtidens lärmiljöer där aktivt lärande, hållbarhet och flexibilitet står i fokus. I fem enkla steg hjälper vi er ta reda på vilka lärmiljöer som är viktiga för just er skola samt hur dessa ska utformas för att passa både era elever och er pedagogik.

Vi arbetar mycket med hållbarhet och flexibilitet i våra skolmöbler eftersom vi vill att de ska hålla länge, passa många lärare och elever samt stötta flera aktiviteter. I vårt hållbarhetsarbete har vi utvecklat ett hållbarhetsindex på våra möbler. Vi kallar det för The Better Effect Index och det visar på ett enkelt sätt hur våra möbler kan stötta ert eget hållbarhetsarbete. Men för oss betyder hållbarhet också flexibilitet. Flexibiliteten i att kunna justera möbler efter olika användare och möbleringen efter olika aktiviteter och behov. Då kan möblerna användas av många och i flera olika situationer. Matsalen kan bli teater eller provsal och klassrummet kan användas till morgonyoga. Vi tror att framtidens lärmiljöer är aktiva och flexibla för att passa både elevernas och pedagogikens behov.