AULA

Ett dedikerat rum eller en del av en större öppen yta i skolan som kan variera i storlek. En plats där många kan samlas samtidigt på ett smidigt sätt och där en god ljudmiljö skapas med till exempel ljudabsorbenter och mjuk, stoppad inredning. Anpassad teknik gör det lätt att koppla upp sig och hålla presentationer eller föreställningar.

aula-1.jpg

aula-2.jpg

Möbler för aula