PERSONALYTOR

Lärare och övrig skolpersonals dedikerade ytor som till exempel arbetsrum, pausrum, konferensrum, reception och rum för skolkurator och skolsköterska. Här ska man kunna arbeta ostört, effektivt och ibland med sekretess. En varierad inredning och goda ergonomiska förutsättningar stöttar både koncentrerat arbete, spontana och planerade möten samt en stunds avkoppling eller lunchrast. Med hjälp av skärmar eller avskärmande förvaring kan rumsligheterna enkelt delas in i zoner för olika ändamål. Fåtöljer med hög rygg ger en stunds avskildhet för den som behöver. Gott om förvaring, personlig eller gemensam, underlättar ordning och struktur. Bestäm vad som behöver förvaras lättillgängligt och vad som kan arkiveras. Välplanerad teknik och kabelhantering underlättar vid städ och ger ett lugnt intryck.

personalrum-1.jpg

personalrum-2.jpg

Möbler för personalytor