Använd matsalen till mer än att äta

Många gånger är matsalen en vacker plats i skolan, men trots det en plats som används bara en begränsad del av dagen.

Med bekväma och flexibla möbler, skärmväggar, ljudabsorbenter och teknik kan matsalen få fler funktioner, som t.ex. studieplatser, grupprum, presentationsmiljö eller vad behovet mest kräver.

Fler tips