Dela kunskap

Hela skolan är en lärmiljö, även sådana ytor som kanske traditionellt bara har setts som transportsträckor. Genom att möblera upp korridorer och andra gemensamma ytor med rätt möbler kan du skapa ytor för spontana möten där man enkelt kan samarbeta och dela kunskap. Klassrummet kan förlängas ut i korridoren och skapa möjlighet till både individuellt arbete och arbete i grupp.

Fler tips