Dela kunskap

Hela skolan är en lärmiljö, även sådana ytor som kanske traditionellt bara har setts som transportsträckor. Genom att möblera upp korridorer och andra gemensamma ytor med rätt möbler kan du skapa ytor för spontana möten där man enkelt kan samarbeta och dela kunskap. Klassrummet kan förlängas ut i korridoren och skapa möjlighet till både individuellt arbete och arbete i grupp.

Relaterade produkter

Fields

Fields

Kinnarps

297 Färger och material | 23 Varianter

Libra

Libra

Kinnarps

267 Färger och material | 3 Varianter

Monolite High

Monolite High

Materia
Xact

Xact

Kinnarps

323 Färger och material | 16 Varianter

Fields

Fields

Kinnarps

297 Färger och material | 23 Varianter

Fields

Fields

Kinnarps

297 Färger och material | 23 Varianter

Deep Forest

Deep Forest

Lean in

Lean in

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Fler tips