Låt eleverna vara med och bestämma om inredningen

Att fråga eleverna om vad de vill ha är en genväg till en framgångsrik lärmiljö. Många gånger ser skolan väldigt annorlunda ut ur elevernas perspektiv – ytor som vuxna ser som tråkiga eller onödiga ser barnen som guldkorn, de färg- och materialval vuxna gör för barnens skull kan vara tvärtemot dem barnen själva gör, och så vidare.

Och har man varit med och bestämt hur något ska vara och se ut, är man ofta mer rädd om det.

Fler tips