Skapa rum i rummet

Med skärmväggar och avskärmande möbler, som t.ex. förvaring samt textilier, kan ett rum få bli flera mindre rum i rummet. Bra till både enskilt arbete och grupparbete, för att sänka bullernivån och för att skapa trygga hörn samt zoner där fokus kan vara på inlärning.

Avskärmande möbler stänger också ute störande ljud och ger lugn och ro för gruppen eller individen.

Relaterade produkter

Prim

Prim

Kinnarps

103 Varianter

Fler tips