FRAMTIDEN LIGGER I VÅRA HÄNDER

"ATT SKAPA LÖSNINGAR SOM FORMAR VÅRA FRAMTIDA GENERATIONER, ÄR VERKLIGEN EN ENORM HEDER FÖR OSS. SKOLOR ÄR INTE BARA DE STÖRSTA ARBETSPLATSERNA, UTAN OCKSÅ DE VIKTIGASTE"

sjuttiofem års erfarenhet i lärandets tjänst

Årtionden av praktisk erfarenhet har lärt oss hur starkt den fysiska omgivningen påverkar arbetetsresultatet. För att skapa funktionella, stimulerande inlärningsmiljöer, kombinerar vi vår kunskap om inredning, teknik och utbildning. Med över 75 års erfarenhet, designar och utvecklar vi ergonomiskt sunda och pedagogiskt starka miljöer med fokus både på lärarens och elevens välbefinnande. Smarta, stödjande, attraktiva lösningar gör det möjligt för alla att växa och nå sin fulla potential.

KINNARPS TRENDRAPPORT - EN TRENDSPANING OM FRAMTIDENS LÄRMILJÖER

LÄS MER HÄR!

NYFIKEN PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIN SKOLA BÄST?

Kontakta oss

HELA KONCEPT OCH INSPIRERANDE DESIGN

Vill du se fler av våra lösningar?

Inspirationsgalleri

OLIKA KLASSRUM - OLIKA INLÄRNINGSSÄTT

Det finns oändliga möjligheter att lära sig och otaliga undervisningsmetoder. För att möta envar av dessa miljöer, skapar vi unika lösningar. Med hänsyn till både lärare och elevers vardag, vet vi att både ergonomi och ljuddämpning är viktiga delar. Kanske mer än någon annanstans är det viktigt att skolans miljö bottnar i människans behov.

FÖRVARING - ALLT UTRYMME ÄR BRA UTRYMME

Korridoren är så mycket mer än en passage. Den fungerar både som mötesplats och logistiklösning och utnyttjar man ytan så lägger man grunden för en härlig dag i skolan. Robusta, tåliga skåp som klarar av konstant användande och med smarta designslösningar, bringar ordning och reda bland pennor, böcker och ytterkläder. 

MEDIATEK - NY TEKNOLOGI BEHÖVER NY PLATS

Vårt mål är att kombinera det bästa av två världar genom att tillhandahålla en plats för böcker och andra trycksaker i direkt anslutning till datorterminaler. Plats för samtal och reflektion är också viktigt, och att det finns bra utrymme för personal. Var och en av dessa enskilda funktioner skapar en väl avrundad inlärningsmiljö.

LEVANDE BIBLIOTEK - STIMULERADE SINNEN

Biblioteket är på sätt och vis skolans hjärta, även om det sällan behandlas på det sättet. Vi kan hjälpa dig att skapa en plats för inlärning och reflektion, med fina ergonomiska lösningar som stöder studier, läsning eller grupparbeten.

LÄRARRASTEN - FÖR SAMTAL OCH REFLEKTION

Att ha ett rum för återhämtning och eftertanke är oerhört viktigt för skolans personal. Om så bara ett par minuters vila, låt dessa minuter vara så avkopplande som möjligt genom att skapa en plats med vacker design och goda ergonomiska lösningar.

ARBETSRUM - ERGONOMI OCH SMART FÖRVARING

Förbereda klasser, rätta prov eller ett samtal med en elev - lärarens arbetsplats behöver stödja olika arbetsuppgifter. Att tänka igenom denna arbetsyta är lika viktigt som klassrummet. Vi har många kreativa och flexibla lösningar.

VILL DU SE EXEMPEL PÅ OLIKA LÄRANDEMILJÖER?

Kontakta oss

HÄR FÖR DIG.
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.

Ute efter en särskild produkt? Intresserad av att utforma en lösning specifikt efter era behov? Eller bara nyfiken på vad vi kan erbjuda er? Kontakta oss - vi finns här för dig.