Skötselråd

Kinnarps möbler, i olika typer av material, är utformade att tåla vardagens slitage. Ändå finns det anledning att tänka till innan man städar rent på arbetsplatsen. Om du följer våra enkla, men effektiva skötselråd, kommer du att kunna njuta av din Kinnarpsmöbel ännu längre.

GENERELLA RÅD

Påverkan av ljus

Alla material påverkas av solljus och för att undvika blekning bör därför möbler skyddas från direkt solljus.

Skador på ytor

Var försiktig om du placerar hårda eller vassa föremål på din möbel, använd underlägg eller filttassar eller likande. Dra inte föremål över ytan, det kan ligga sandkorn eller dylikt även under ett mjukt skydd som kan repa ytan. Gummitassar på utrustning kan ge märken på ytan som kan kräva rengöring. Även smycken, armband och klockor kan i visa situationer repa en yta, man bör använda skrivunderlägg om man vet med sig att man har på sig saker som kan repa möbelytan. Man bör även se till att datormöss är hela och rena och inte skrapar eller färgar ytan vid användning, vi rekommenderar musmatta för bästa funktion.

Tänk dock på att flytta musmatta och andra på möblerna stående saker ibland så ytan mognar jämnt på träytor. Detta är viktigast när möbeln är ny, när man uppnått en mogen yta sker förändringarna mycket mer långsamt.

Hyllbärare är möjliga att placera i olika positioner ifrån fabrik och om man ska flytta dem måste man vara medveten om att man lätt kan skada ytan runt hålet om man lossar hyllbärarskruven.

Angående sittmöbler så finns risk att nitar, knappar och dylikt kan repa en yta eller skada klädseln. Man bör även se till att stolar har möbeltassar och att dessa är hela och rena så inte en repning av känsliga golvmaterial sker. Hårda slag emot ytor och kanter samt skavning vid exempelvis ovarsam hantering kan skada materialet och färg slås eller skavas bort.

Skruvförband

På möbler i massivträ sker krympning och svällning under året därför bör skruvar och beslag kontrolleras och efterdras vid behov. En kontroll ska helst göras vår och höst. Ett löst skruvförband kan skapa instabilitet, ge missljud samt även förkorta möbelns livslängd.

Förflyttning av möbler

En möbel ska lyftas och får inte skjutas fram om den inte är konstruerad för det, detta då möbeln kan utsättas för sidokrafter den inte är konstruerad för med skador som följd. Vid förflyttning får möbeln inte vara belastad, detta gäller även för möbel som är konstruerad för att kunna förflyttas

Ändring av produkt

Ingen ändring av produktens konstruktion och ingående komponenter är tillåten. Om så sker gäller ej garanti och man kan utsätta sig själv eller andra för fara. Man tar genom ändringen även på sig produktansvaret.

Desinfektion

Våra möbler i laminat och HPL kan desinficeras.  Planytor på fanérade och betsade möbler kan desinficeras, men undvik kantlisterna. Eftertorkning bör ske med ren, mjuk trasa och vatten. Undvik desinfektionsmedel som innehåller blekmedel samt handdesinfektion då dessa innehåller ytterligare ämnen som kan efterlämna fläckar.

Tänk på att smuts minskar på olika sätt aktiviteten av desinfektionsmedel, till exempel genom att desinfektionsmedel till viss del binds till smuts i stället för mikroorganismer. Vissa desinfektionsmedel kan fixera smuts på ytor och därmed kapsla in mikroorganismer som blir svåra att komma åt under den fixerade smutsen. Ytor som för ögat ser smutsiga ut bör först rengöras med ett rengöringsmedel innan ytan när den åter har torkat desinfekteras med ett desinfektionsmedel. Om desinfektionsmedlet innehåller tensider (rengöringsmedel) behöver man inte rengöra ytan innan man påför medlet.

TEXTIL

Regelbunden rengöring är viktig för att möbeltyget ska behålla sin kvalitet och hålla längre. Damm och smuts sliter på tyget och försämrar dessutom dess flamskyddande egenskaper.

Dammsugning med mjukt munstycke är generellt sett tillräckligt vid rengöring av tyg. Fläckar bör alltid avlägsnas så snabbt möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, men vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk. Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar. Torka i cirkelrörelser in mot mitten av fläcken. Möbeln måste vara helt torr innan den används igen.

Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation. Avtagbara tyger kan antingen vattentvättas eller kemtvättas enligt specifikationen för respektive tyg.

De olika textila material rengörs olika, och man bör alltid följa de rekommendationer som gäller för respektive material. Är man osäker om man har syntet- eller ulltyg på produkten gäller generellt att ulltyger är oftare matta medan syntettyger oftast har en viss glans i garnet. Man kan även testa att droppa en droppe vatten på tyget, om vätskan stannar kvar på ytan initialt är det oftast en ullvara, även om undantag finns i behandlade syntettyger, medan om vätskan direkt tränger ner i tyget är det troligtvis en syntetvara.

För att minimera risken för kontaminering och spridning av bakterier och virus är bra hygien, bra underhåll och regelbunden rengöring av tygerna viktigt. Observera att det är skillnad mellan bakterier och virus, eftersom de är olika typer av mikroorganismer. De kan förekomma på olika ytor och material. Bakterier kan växa på en yta och föröka sig, medan virus saknar förmågan att frodas och reproduceras utanför en värdkropp. Studier visar att virus kan överleva på textil i ett antal timmar, beroende på virusart, under normala inomhus- och torrförhållanden. Vi rekommenderar att man följer lokala myndigheters riktlinjer för mer information.

Innan du desinficerar textilier bör den rengöras noggrant.

Observera att genom att desinficera tyget kan viss färgblekning uppstå. Använd neutral etanol eftersom rosa etanol kan färga tyget. Etanol kan även skada tygets flamskyddsegenskaper.

Tänk på att handsprit/gel som finns kvar på händerna när man tar på möbeln kan orsaka skada och permanenta fläckar. Likt rengöring med ytdesinfektion är det därför viktigt att man avlägsnar spår av dessa så snart som möjligt för att materialen inte ska ta skada.

ULLTYG

Ull är antistatiskt och drar inte till sig smuts lika enkelt som andra tyger. Dessutom är ull också vattenavvisande, så vätska tränger långsamt in i tyget. För att bevara det vackra utseendet av tyget rekommenderas varsam dammsugning, helst varje vecka, med en mjuk borste.

En gyllene regel är att alltid ta bort fläckar så snabbt som möjligt! De flesta fläckar kan tas bort med ett vanligt pH-neutralt tvättmedel, utspätt i ljummet vatten med normal styrka (följ anvisningarna på flaskan). Tänk på att för mycket väta kan orsaka viss krympning och förändring av utseendet.

 • Sug först upp så mycket av vätskan som möjligt, med vitt hushållspapper eller en ren handduk.
 • Om fläcken har torkat in, ta bort så mycket av det som möjligt genom att dammsuga.
 • Gnid försiktigt med en ren, vit trasa.
 • Tryck på tyget med en torr handduk eller ett vitt hushållspapper varje gång vatten tillsätts så att fukt och smuts dras upp.
 • Använd rent vatten utan rengöringsmedel för slutrengöring.

Området kan verka mörkare än det omgivande tyget efter rengöring med vatten. Detta kommer att bli mindre märkbart med tiden.

SYNTETTYG

Den största skillnaden jämfört med ull är att syntetiskt tyg uppför sig som plast, på det sättet att fibrerna inte absorberar vätska och fukt. Detta innebär att vätska och fläckar stannar kvar på fiberns yta snarare än att tränga in inuti. Syntetmaterial hindrar inte vätska att passera genom tyget till skummet. Det behövs mer regelbunden rengöring än ull, eftersom syntettygers statiska laddning drar till sig damm och smuts, som kan orsaka smuts och slitage på tygets yta.

 • Spraya en lätt dimma med en rengöringslösning bestående av ljummet vatten och liten droppe mild tvål/diskmedel med hjälp av en sprayflaska.
 • Arbeta in lösningen i fläcken genom att varsamt röra runt på hela tygets yta, tvätta tyget från kant till kant, med svamp eller borste med mycket mjuk borst. Undvik att skrubba, och använd inte en borste med hård borst eller något som kan slita på tyget.
 • Skölj hela tyget noggrant för att ta bort alla rester av såpan.
 • Sug upp vatten som blivit kvar med en ren, mjuk handduk eller svamp.
 • Sug upp eller använd en våtdammsugare för att få bort vatten som blivit kvar från hela tygets yta, från kant till kant.
 • Lufttorka. Upprepa sköljning och uppsugning tills alla tvålrester är borta.

LÄDER

Läder är ett naturmaterial med variation i struktur och karaktär. För att det ska bevaras så behöver det skötas.

Skötselanvisningar

Läder är känsligt för solljus. Skydda dina läderklädda möbler mot direkt solsken eller värme ifrån en värmekälla. Damma regelbundet med en mjuk trasa Dammsug med mjuk borste och rengör vid behov extra utsatta delar. Torka upp fläckar så fort som möjligt, Vattenlösliga fläckar baddas och sugs upp med vit trasa eller hushållspapper. Använd vattenbaserade lädervårds produkter. Följ anvisning från leverantören.

Torr smuts: blanda ned lite milt rengöringsmedel eller tvålflingor i ljummet vatten. Fukta en mjuk trasa, vrid ur den ordentligt och torka bort fläcken. Eftertorka sedan med en ylletrasa. Låt sedan torka en tid. Behandla till sist med ett tunt lager lädervårdande medel.

Vätskor: sug omedelbart upp vätskan med en absorberande trasa. Gnugga inte!

Mat/olja: behandla enligt anvisningarna för torr smuts. Om fläcken därefter fortfarande syns, gör inget mer. Lädret kommer långsamt att absorbera fläcken.

Använd regelbundet vattenbaserade lädervårds produkter. Följ anvisning från leverantören.

KONSTLÄDER

Belagda tyger har oftast god resistans mot dagligt slitage. Med regelbundet underhåll behåller de sin ursprungliga mjukhet och glans längre.

Konstläder bör rengöras regelbundet (åtminstone 1gång/vecka) för att behålla sin yta och för att förhindra uppbyggnad av smuts och bakterier. Var extra noga med ljusa färger, som är mer känsliga mot smuts.

Alla fläckar, smuts eller annan nedsmutsning skall tvättas av omgående för att minska risken för permanenta fläckar.

Vissa kläder och tillbehör innehåller färgämnen (som används i t.ex. jeans) som migrerar till framför allt ljusare färger. Risken för detta fenomen ökar vid hög temperatur och luftfuktighet och den missfärgning som då kan uppstå, är näst intill omöjlig att få bort.

Undvik långvarig exponering för värmekällor och ta regelbundet bort alla spår av svett.

Använd inte outspädd alkohol och/eller aceton, rengöringsprodukter med slipande effekt, lösningsmedel, perkloretylen, alla typer av vax eller trikloretylen då dessa kan ge omedelbara permanenta fläckar och förstöra vävplastens yta.

För skötselråd av konstläder, se respektive tygleverantörs hemsida eller konsultera din lokala återförsäljare.

DESINFICERING

För att minimera risken för kontaminering och spridning av bakterier och virus är bra hygien, bra underhåll och regelbunden rengöring av tygerna viktigt. Observera att det är skillnad mellan bakterier och virus, eftersom de är olika typer av mikroorganismer. De kan förekomma på olika ytor och material. Bakterier kan växa på en yta och föröka sig, medan virus saknar förmågan att frodas och reproduceras utanför en värdkropp. Studier visar att virus kan överleva på textil i ett antal timmar, beroende på virusart, under normala inomhus- och torrförhållanden. I de allra flesta fall är det bäst att sätta möblerna i karantän i minst 48h.

Vi rekommenderar att man följer lokala myndigheters riktlinjer för mer information samt följer råd om desinfektion från textilleverantörerna, dvs att man tar en titt på deras rekommendationer när man valt tyg för att garantera att rengöringen sköts på rätt sätt. Innan du desinficerar textilier bör den rengöras noggrant.  

Polyester och Trevira CS

För att förhindra virus och bakterier på polyester och Trevira CS-tyger bör man rengöra och tvätta regelbundet med tvål och vatten.

Det är också möjligt att ibland desinficera med etanolbaserade desinfektionsmedel (70-85%), genom att spraya eller torka direkt på tyget. Tyget ska inte bli helt blött för att undvika att medlen tränger ner till skummet under tyget. Skummet tål en liten mängd – men fixar inte att bli dränkt.

 • Ytor måste rengöras före desinfektion med etanol, eftersom etanol lätt inaktiveras av organiskt material.
 • Spraya ett tunt jämnt lager. Tyget behöver inte behöver inte dränkas för att man ska få effekt. Låt sedan torka före användning.
 • Använd en ren trasa fuktad med etanol när du torkar, som för att torka av någon annan yta. Låt torka före användning.

Då alkohol avdunstar är det inte nödvändigt att eftertorka desinfektionsmedel med ren trasa och vatten. Observera att genom att desinficera tyget kan viss färgblekning uppstå. Använd neutral etanol eftersom rosa etanol kan färga tyget. Etanol kan även skada tygets flamskyddsegenskaper.

Ulltyg

Ullfiberns naturliga ytskikt är mindre gynnsamt för mikroorganismer. Ull är känt för att ha antimikrobiella egenskaper som hämmar tillväxten av olika typer av mikroorganismer, såsom mögel, bakterier och virus. Det är viktigt att hålla ull torr eftersom vatten spelar en nyckelroll i ullfibers förhållande till mikrober.

Vid kontaminering bör möbler klädda med ulltyg helst lämnas oanvända i minst rekommenderat tidsspann enligt information från ansvarig myndighet.

För ulltyg rekommenderar vi professionell rengöring. Om detta inte är ett alternativ kan ulltyg desinficeras med etanol. Etanolbaserade desinfektionsmedel kan användas men etanolen kommer emellertid att fördärva ullens naturliga fett (lanolin), orsaka färgförändringar och minska tygets livslängd. Följaktligen bör denna metod endast tillämpas om det absolut inte finns några andra alternativ.

Konstläder

Det är viktigt att poängtera att även om de flesta konstläder går att rengöra med alkoholhaltiga rengöringsmedel kräver majoriteten att dessa medel ska eftertorkas med en vattendränkt trasa, då alkoholen annars torkar ut konstlädret och får den att luckras upp/spricka. Kinnarps erbjuder konstläder som klarar desinficering utan eftertorkning med vatten. Kontrollera med ditt lokala försäljningskontor för instruktion hur ditt valda konstläder ska rengöras med desinfektionsmedel.

Tänk på att de flesta konstläder är känsliga för handsprit/gel om detta får ligga kvar på ytan, och skada kan uppstå speciellt i samband med nötning.

HÅRDA MATERIAL

Generell rengöring

Daglig rengöring: Torka ytan med en mjuk, torr trasa. Grovrengöring: Torka ytan med en mjuk, något fuktad trasa. Ett milt rengöringsmedel kan användas. Vid fläckborttagning, använd rengöringsmedel utan slipmedel.

Vätskors och tejps påverkan

Starkt färgande vätskor som kaffe och vin skall omedelbart torkas bort, detta även om de flesta av Kinnarps ytmaterial har god tålighet mot denna typ av fläckar kan de i vissa situationer missfärgas.

Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa, handdesinfektion, solskydd och hudkräm kan mjuka upp färgfilmen och leda till avflagning/färgsläpp.

TRÄ

Trä är ett levande material och därför är varje trämöbel unik redan från början och har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Direkt solljus kommer att ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet.

Klarlackat trä har en tålig yta och sköts bäst genom dammtorkning och rengöring med mild såplösning eller handdiskmedel. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa.

Använd underlägg för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

Varning! Undvik att använda stora mängder vatten och starka rengöringsmedel.

LAMINAT

Laminat är beständigt och tål normalt slitage. Det är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer. Daglig rengöring: Torka med en mjuk torr trasa. Grovrengöring: Vid fläckborttagning används ett milt rengöringsmedel utan slipmedel. Ringar och ränder som bildas på ytan, avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.

Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom försiktig användning av rengöringskräm eller pasta med mild slipverkan. Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor. Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa. Prova på en mindre synlig yta först.

Den grova och matta ytan på Gråek laminat kan vara svårrengjord i vissa situationer. Laminattillverkaren rekommenderar ett speciellt preparat, Tanex power. Tyvärr innebär en rengöring att den matta ytan kan blir något blankare  på den rengjorda delen, om så sker bör rengöra hela skivan för att inte få blankare zoner på ytan. Prova på en mindre synlig del av ytan först. Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas. HPL-ytor tål desinfektionsmedel även utan eftertorkning.

LINOLEUM

Linoleum, enfärgad matt

För vanlig rengöring damma av ytan med en dammtrasa eller Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr efter rengöringen.

För att underhålla ytan bör en blandning av vatten och naturlig såpa eller vax användas regelbundet. Om ytan har blivit negligerad eller hårt sliten, kan en lösning av vatten och naturlig såpa eller vax användas för att uppgradera linoleumet.

För att förhindra envisa fläckar, använd alltid underlägg under koppar, vaser, glasögon etc. Det är viktigt att avlägsna fläckar så snart som möjligt för att hindra dem från att tränga in i materialet.

För att avlägsna fläckar rengör ytan med ett neutralt rengöringsmedel och vatten.

Om den ovannämnda behandlingen inte hjälper, prova blöta ytan i vatten med en pH-neutral universallösning i några minuter. Skrubba ytan försiktigt med en vit rondell eller liknande. Avsluta genom att torka av det smutsiga vattnet med en trasa. Vissa pigmenterade fläckar kan avlägsnas eller göras mindre synliga genom användning av terpentin eller likande oljebaserat lösningsmedel. Använd inte alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel eftersom det kommer att skada ytan.

Marmoleum

För vanlig rengöring damma av ytan med en dammtrasa eller rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt.

PLAST

Torka ytan med rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel och mjuk trasa, vanligt diskmedel fungerar bra.
Undvik att ställa produkter med plastkomponenter i direkt solljus samt för nära värmekällor då detta kan leda till missfärgning och/eller sprödhet.

METALL

Daglig rengöring lackerad yta: Torka med lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och milt rengöringsmedel.

Daglig rengöring strukturlackerad yta: Torka med lätt fuktad, luddfri trasa och milt rengöringsmedel. Till hårt smutsad krom, aluminium eller rostfritt stål kan en fuktad mjuk trasa med alkohol användas. Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

GLAS

Rengörs med fönsterputsmedel eller diskmedel utspätt i vatten.

EL och ELEKTRONIK

 • Håll all vätska borta från elektroniska installationer. Skulle det hända dra genast ur sladden och torka därefter upp har vätska trängt in i installationen ska fackexpertis tillfrågas om åtgärd.
 • Håll kontakter, uttag, knappsatser och övrig öppen elektronik fria från damm och smuts med hjälp av dammsugare eller lätt fuktad trasa. Torka aldrig direkt i uttag.
 • För att minska slitage på sladdar och kopplingar försök hålla sladdar separat säkrade.
 • Undvik att sladdar ligger mot skarpa kanter eller kläms i dörrar eller mot bordsskivor/kabelrännor etc för minska risken för slitage.
 • Vidarekoppla aldrig sladduttag eftersom detta kan orsaka överbelastning.
 • All installation av elektronik skall ske av behörig personal
 • Ingen modifiering av sladdar, kopplingar etc är tillåtet.