Samlingssalen

Samlingssalen är församlingens hjärta, oavsett om det är i kyrkan eller försmalingshemmet. Här finns plats för större grupper och evenemang. Vår omfattande erfarenhet av att designa sammanträdesrum och auditorier ger oss insikt i hur man minimerar störningar och behåller fokus.