Arbetsplatsanalysen visar vägen

Förändrade arbetsmönster och nya sätt att arbeta i en hybrid värld ställer nya krav på arbetsplatsen. Kontoret behöver vara en attraktiv, värdeskapande och hållbar plats där människor mår bra, trivs och har möjlighet att prestera på bästa sätt.

Behöver du hjälp med ditt kontor?

Kontakta oss

Vår långa erfarenhet av arbetsplatsstrategi gör att vi vet att ett gediget förarbete skapar framgång. Nyckeln är att kartlägga era unika behov och arbetsmönster. Det ger er förutsättningar att nå den bästa och mest hållbara lösningen. Genomtänkta och välplanerade arbetsmiljöer som möter både organisationens och medarbetarnas behov främjar allt från välmående och kreativitet till effektivitet och produktivitet. En god och hållbar investering med andra ord. Låt Kinnarps hjälpa er till det perfekta kontoret.

1_SE.png

Analys

Definiera slutresultatet

Next Office® behovsanalys lägger grunden för hur era kontorsmiljöer ska utformas för att stötta medarbetare och organisationen på bästa sätt.

2_SE.png

Inredningslösning

Gå från idé till handling

Vi hjälper er att översätta resultatet från behovsanalysen till ett designkoncept, layout och en konkret ritning. Vi går igenom ergonomi, funktioner och hållbarhet.

3_SE.png

Implementering

Introducera möjligheterna

Vi levererar till er genom vårt egna, effektiva logistik- och leveranssystem och installerar helt enligt ritning. Vi hjälper er att introducera och implementera miljöer, möbler, ergonomi och arbetssätt så att alla förstår vilka möjligheter som finns.

4_SE.png

Uppföljning

Bättre att veta än att gissa

Med er behovsanalys som grund kan ni sedan kontinuerligt följa upp hur ert kontor fungerar och identifiera om behov förändras.

Next Office® arbetsplatsanalys

Vår arbetsplatsanalys Next Office® hjälper er att samla in värdefull kunskap och data inför utformningen av ert kontor. Med särskilt utvecklade verktyg guidar våra erfarna arbetsplatsstrateger ledningen i arbetet med vision, mål och ramverk för projektet. Genom workshops, föreläsningar och en webbenkät hjälper de er sedan att kartlägga behov och arbetsmönster samt involvera personalen på ett genomtänkt sätt. Vi fokuserar på att tänka framåt och inspirerar till att öppna upp för nya idéer kring hur kontoret kan användas för att på bästa sätt stötta dagliga aktiviteter. Er insats består av tid, planering, ledningsstyrt förändringsarbete och medarbetarengagemang. Analysen ger er fakta, en gedigen kunskapsbas och ett kvalitativt underlag för hur ert kontor kan utformas för att bäst möta era behov.

Det här får ni med Next Office®

Nulägesanalys

 • Betyg på hur väl ert nuvarande kontor stödjer era medarbetare utifrån:

  • Produktivitet och kreativitet
  • Samarbete
  • Hälsa och välmående
  • Akustik, ljus och luft

Hjälp med förändringsresan

 • Ledningsperspektiv
 • Medarbetarperspektiv
 • Involvering och onboarding
 • Rekommendationer kring arbetssätt och den fysiska miljön

Arealplanering

 • Typ av miljöer
 • Antal miljöer
 • Innehåll i respektive miljö
 • m² per miljö samt totalyta

Aktiviteter i analysen

Vision
& mål

progress-01.png

Ledningen

 1. 1. Uppstartsmöten
 2. 2. Föreläsning Framgångsrika och Hållbara kontor
 3. 3. Workshop vision, mål & strategi
 4. 4. Ramverk
 5. 5. Projekt- och tidsplan
 6. 6. Budget

Kartläggning
& involvering

progress-02.png

Personalen

 1. 1. Föreläsning Framgångsrika och Hållbara kontor
 2. 2. Information och involvering
 3. 3. Kartläggning arbetssätt och behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerande miljöer
 7. 7. Webbenkät
 8. 8. Beläggningsmätning

Resultat
& rekommendationer

progress-03.png

Ledningen

 1. 1. Genomgång av resultatrapport
 2. 2. Beslut om väg framåt
 3. 3. Arealplanering
 4. 4. Rekommendationer om layout
 5. 5. Kvalitativt underlag för ritning och val av inredning

Frågor att fundera på vid en arbetsplatsförändring

• Stödjer kontorsmiljön fokuserat arbete, produktivitet och kreativitet?

• Uppmuntrar kontorsmiljön till samarbete?

• Främjar kontorsmiljön hälsa och välmående?

• Hur upplever vi akustiken, ljuset och luften?

• Är kontoret utformat för vårt arbetssätt?

Ditt nästa kontor är i gott sällskap

350

Genomförda Next Office®
arbetsplatsanalyser

40 000

Respondenter webbenkät

2 500

Intervjuer med personal

1 400

Intervjuer med chefer

5 000

 Timmar workshops

1 000

Timmar publika framföranden
kring arbetsplatsstrategi

anna-karin-eckerlid_henrik-axell.jpg

Kontakta oss

Henrik Axell
Head of Workplace Strategy
henrik.axell@kinnarps.se
+46 515 382 13
+46 703 59 98 51

Anna-Karin Eckerlid
Arbetsplatsstrateg
anna-karin.eckerlid@kinnarps.se
+46 31-703 27 21
+46 31-703 27 00

 

Johan Alriksson
Arbetsplatsstrateg
johan.alriksson@kinnarps.se
+46 515 382 13
+46 703 59 98 51

Tove Nöjd
Arbetsplatsstrateg
tove.nojd@kinnarps.se
+46 515 383 70
+46 720 83 81 70