Kundprojekt: Amerikanska Gymnasiet

Fakta

Kund:
Amerikanska Gymnasiet

Platser:
Göteborg, Halmstad, Stockholm Stora Essingen, Stockholm Campus Frescati Hage, Uppsala

Totalyta:
16 000 m2

Totalt antal elever: 
1 415

Lärmiljöer för modiga elever

Den fysiska miljön är avgörande för hur väl skolans vision och elevernas fulla potential kan förverkligas. Det säger Peter Heddelin, VD och en av grundarna av Amerikanska Gymnasiet. Han har hämtat inspiration till skolans lärmiljöer från ett långt och tätt samarbete med Kinnarps – med fokus på att förbereda studenterna på livet efter utbildningen.

Peter Heddelin har lång erfarenhet från skolans värld, både från kommunala och privata verksamheter. När Amerikanska Gymnasiet grundades 2015 hade han och de andra initiativtagarna en tydlig vision av vad de ville skapa – en skola med studiero som formar kreativa och modiga elever för den moderna, globala arbetsmarknaden.

– Vi vill ta det bästa från den svenska skolan och kombinera det med sådant som den amerikanska skolan är bra på, bland annat att uppmuntra eleverna att tro på sig själva, våga tänka stort och gå utanför sin komfortzon. För att lyckas ställer vi höga krav på vår lärmiljö, säger han.

En sak som skolan lägger stor vikt vid är ”speech” och retorik, att tala inför andra och träna på att presentera kunskap eller idéer för sina kamrater. En annan är att ha tydliga och levande riktlinjer för vad som gäller kring tider, beteenden och förväntningar. Med skolans eget uttryck för sina spelregler krävs det både ”ramar och kramar” för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö.

– De här värderingarna måste stödjas av den fysiska miljön, vi arbetar till exempel mycket med mjuka möbler, textilier och gröna växter för att stimulera till fokus och koncentration. Våra mätningar visar att 98 procent av eleverna på våra fem gymnasier upplever att de får studiero i skolan, säger Peter Heddelin. 

Pall Plint, bord Oberon och stol Leia.

En annan bärande idé är att lärmiljön ska vara varierad och anpassad till olika aktiviteter och behov. Under en skoldag sker många olika lärsituationer och den fysiska miljön ska stödja undervisning, inlärning, fokus och trygghet i samtliga. Den uppdelning i zoner som Amerikanska Gymnasiet använder är inspirerad av Kinnarps.

– Jag kom i kontakt med de här idéerna för länge sedan, säkert över tio år sedan, när jag lyssnade på en föreläsning som Kinnarps höll. De fastnade hos mig och jag har haft en dialog med Kinnarps kring de här frågorna i många år. I grund och botten handlar det om att anpassa miljön till ett varierat lärande, eftersom det alltid ger bäst resultat, säger Peter Heddelin. 

På Amerikanska Gymnasiet har detta landat i ett koncept som är indelat i fyra olika lärmiljöer – traditionellt klassrum, Active Learning Classroom (ALC), Homebase och Office. I det traditionella klassrummet undervisar läraren på ett mer klassiskt vis, men rummen är också utrustade med displayer och kameror så att lektionerna kan sändas till exempelvis elever som är hemma för sjukdom. ALC är ett mer aktivt rum där eleverna är grupperade vid stationer med pedagogen i mitten. Möbleringen gör det lämpligt att jobba med gemensam problemlösning, debatter eller presentationer.

– Homebase är ett gemensamt arbetsrum för elever och lärare och kanske den miljö som är tydligast inspirerad av Kinnarps. Hit går eleverna både före, under och efter skoldagen för att arbeta. Och eftersom personalen är tillgänglig är det naturligt område för samarbete och frågor, säger Peter Heddelin. 

Image 3 column_amerikanska2.jpg

Fåtölj Frame, soffbord Fields, soffa Gino, soffbord Cassia och sittpuff Fields.

Image 3 column_amerikanska.jpg

Mötesbord Vagabond och stol Stack.

”Man behöver kartlägga behoven, fråga sig vad man vill med verksamheten, formulera en vision och sedan involvera både personal och inredare i en dialog.”

Peter Heddelin, VD, Amerikanska Gymnasiet

Till sist finns också det som kallas Office som är mötesrum där den uttalade ambitionen är att efterlikna de miljöer som kommer att möta studenterna i arbetslivet. De kan bokas för lektioner som kräver grupprum, men blir också en kreativ yta för projektering och planering efter skolans slut.

– Vi vill att våra elever ska ges möjlighet att träna förmågor och kunskaper som är efterfrågade på den framtida globala arbetsmarknaden, oavsett om de väljer att arbeta i Sverige eller utomlands, säger Peter Heddelin. 

En särskild utmaning med att inreda Amerikanska Gymnasiets lokaler är att skolan finns på fem olika platser. Kultur och inredning ska återkomma på samtliga skolor. För att hålla ihop konceptet och underlätta processen har skolan haft en enda kontaktperson på Kinnarps som ansvarat för samtliga skolor.

– Det är viktigt för mig, vi jobbar tajt och har lärt känna varandra under många år så att vi kan bolla idéer och förslag på ett enkelt sätt. Jag vet vad vi vill åstadkomma och vilka visioner vi har, men vi måste ta hjälp av experter på inredning för att konkretisera och förverkliga våra mål, säger Peter Heddelin. 

Column var.1_amerikanska.jpg

Bord Oberon och stol Neo Lite.

Column var.1_amerikanska2.jpg

Bord Origo, bordsskärm Vibe och stol Leia.

Anders Larsson, lärmiljöstrateg på Kinnarps, minns det första mötet med Peter Heddelin, flera år innan Amerikanska Gymnasiet föddes, och har följt skolans resa.

– Det är en verksamhet som lever sina värderingar varje dag och det är roligt att vi får vara medskapare till den fina verksamheten. Jag har besökt skolorna flera gånger och är alltid imponerad av hur väl visionen förverkligas. Tillsammans har vi skapat lösningar och miljöer som stöttar undervisning och inlärning på ett långsiktigt hållbart sätt, säger han.

Peter Heddelin tvekar inte att kalla den fysiska miljön för ett av skolans mest vitala och avgörande pedagogiska verktyg. Nyckeln till framgång, menar han, är att ta den insikten på allvar.

– Man behöver kartlägga behoven, fråga sig vad man vill med verksamheten, formulera en vision och sedan involvera både personal och inredare i en dialog. Jag vågar säga att inredningens utformning och design kan vara som natt och dag, beroende på vilka förutsättningar den ger elever och personal. Med Kinnarps hjälp ska vi fortsätta att vara bäst på att erbjuda en varierad och stimulerande lärmiljö. 

Är du nyfiken på vad vi kan göra med dina lärmiljöer?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Gino

Gino

267 Färger och material | 11 Varianter

Vagabond

Vagabond

Neo lite

Neo lite

Vibe

Vibe

Vibe Focus Bordskärm

141 Färger och material | 41 Varianter

Frame

Frame

Oberon

Oberon

38 Färger och material | 5 Varianter

Plint

Plint

Cassia

Cassia

43 Färger och material | 20 Varianter

Pax

Pax

Stack barpall

Stack barpall