Kinnarps AB Visselblåsarfunktion

Kinnarps är Europas ledande helhetsleverantör av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, skolor och omsorgsmiljöer. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Vår filosofi om hållbara, ergonomiska och värdeskapande miljöer grundar sig i värderingar som funnits med oss sedan starten 1942 och som genomsyrar hela vår verksamhet. Det är vi mycket stolta över.

Vi strävar alltid efter att förtjäna och behålla förtroendet hos våra kunder och medarbetare. Därav vill jag uppmuntra dig att rapportera överträdelser eller händelser som frångår riktlinjerna i vår uppförandekod. Detta för att säkerställa att vi inte – på något sätt, eller inom någon del av  koncernen – avviker från våra principer.

Robert Petersson, CEO för Kinnarps AB

Värderingar som genomsyrar vår verksamhet

För att försäkra oss om att Kinnarps gör affärer på ett ansvarsfullt sätt i alla delar av koncernen, har vi skapat Kinnarps Uppförandekod. Kinnarps arbetar i enlighet med grundvärderingarna och den koncerngemensamma strategin för att värna om de mänskliga rättigheterna, uppmuntra rättvisa arbetsförhållanden, motverka korruption och bidra till samhällets långsiktiga hållbarhet i koncernens dagliga verksamhet. Kinnarps kräver att alla internationella enheter och medarbetare inom organisationen respekterar och följer relevant nationell och internationell lagstiftning tillsammans med Kinnarps Uppförandekod – även om Kinnarps Uppförandekod ställer högre krav än nationella förordningar, lagar eller standarder.

Whistleblow funktionen

Vi erbjuder en säker rapporteringskanal som är enkelt utformad och där du kan välja att vara helt anonym. All information hanteras på ett strikt konfidentiellt sätt och genom ett noga utvalt team. Kinnarps AB garanterar att anmälan behandlas och att lämpliga åtgärder vidtas.
Kinnarps AB garanterar att den person som rapporterar avvikelser ska kunna göra så utan risk för repressalier eller andra negativa konsekvenser.

Webbadress till visselblåsartjänst

https://whistleblow.vismadraftit.se/kinnarps-ab

För att säkerställa din anonymitet: 
• Kopiera adressen till tjänsten och klistra in den i adressfältet på din webbläsare.
• Använd inte företagets dator eller nätverk.