Kundprojekt: Arcada

Casefakta

Kund:
Yrkeshögskolan Arcada

Projektgrupp:
Ceti Hasselman från Arcada ansvarade för samordningen av inredningsprojektet. Projektgruppen bestod dessutom av Maria von Hertzen, Anki Åvall och Gunilla Sjöberg, Leenamari Kaivaara samt Tytti Nevalainen.

Färdigställande:
De nya utrymmena färdigställdes sommaren 2018 och har arbetsstationer för ungefär 100 elever.

En modern inlärningsmiljö

Arcada är en modern och internationell yrkeshögskola som utbildar yrkesverksamma inom olika branscher för näringslivets behov. Skolan är aktiv i rollen som arbetsgivare och uppmuntrar sina medarbetare till att delta i samhällsdebatter och till att tänka i nya banor. På en arbetsplats där man strävar efter hållbarhet måste man kunna tänka ur ett nytt perspektiv.

”Målet var att öka trivseln och skapa funktionella arbetsplatser som främjar kreativiteten hos eleverna. Jag är mycket nöjd med de ombyggda utrymmena, som på ett lyckat sätt stödjer vårt koncept om en aktivitetsbaserad skola.”

Ceti Hasselman, Campus Host

Trivsamma och flexibla utrymmen

Bibliotekets Fields-fåtöljer med hög rygg bildar en trivsam läshörna bredvid fönstret.

I närheten av ingången hittar vi den populära mötesplatsen.

Fields-soffan med hög rygg gör det enkelt att skapa ett rum i rummet.

Tyckte du att detta case var intressant? Är du nyfiken på vad man skulle kunna göra med din miljö?

Kontakta oss

Eleverna deltar i planeringen

På Arcada renoverades i huvudsak arbets-, biblioteks- och mötesutrymmena. Eleverna fick framföra sina idéer och synpunkter ända från början. I elevernas workshoppar framkom många önskemål: man efterlyste mer utrymme för såväl samarbete som koncentration. Man önskade även olika funktionella mötesplatser som uppmuntrar till rörelse. Man ville bli av med de gamla och obekväma sofforna, men önskade bevara en del av de andra befintliga möblerna och kombinera dem med ny inredning till en uppdaterad fungerande helhet. Ett exempel är de befintliga gula borden som sparades och ytorna tejpades svarta för att passa in i den nya helheten. På så sätt kunde vi hålla budgeten och även beakta miljöaspekten.

Chattorget – elevernas egen oas

I det rymliga chattorget finns många olika platser för både avslappnat umgänge och studier. Enligt elevernas önskemål valde man att använda en uppiggande accentfärg som skapar djärva kontraster i utrymmet. I de små ljudabsorberande husen erbjuds plats för flera personer att arbeta i grupp och fåtöljerna Fields främjar kreativitet och dialog. Den smidiga glastavlan fungerar som både rit- och magnetyta. Stolen Leia med medar är lätt att stapla och ställa undan när den inte används. Det är nu även enklare att arbeta med tekniken då det finns laddningsstationer för t.ex. dator, mobil eller surfplatta integrerat i inredningen.

Lugn och ro i biblioteket

Bibliotekets sittgrupper Fields med hög rygg ger läsaren lugn och ro. Det stora fönstret ger en fin utsikt över den gröna innergården och stolens snurrstativ gör det möjligt att emellanåt vila ögonen på landskapet.

Fields Love Seat är en fåtölj för två, med rygg på var sida om sitsen. De små, mobila borden ger smidig avställningsyta för kaffekoppen eller boken.

I biblioteket finns även arbetsplatser för koncentration, där man planerat in aktivitet genom  möjlighet att arbeta både sittande och stående.

Sammanfattning:

  • Målet var att skapa både funktionella och trivsamma utrymmen som främjar samarbetet mellan studenterna. Man ville även höja utrymmenas utnyttjandegrad.
  • Den valda inredningslösningen främjar ett aktivt arbete, förbättrar ergonomin och erbjuder eleverna både lugna platser för koncentration och mötesplatser för umgänge.
  • Friheten att välja lämplig plats för olika arbetsuppgifter ökar trivseln.

Relaterade produkter

Fields

Fields

299 Färger och material | 23 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 6 Varianter

Avant Bänk

Avant Bänk

Oberon

Oberon

Oberon mötesbord, pelarben, 55

38 Färger och material | 5 Varianter