Kundprojekt: Carpe Diem Demensby

Fakta

Kund:
Bærum kommun

Yta:
18 000 m2

Antal boende:  
158 platser fördelade över sammanlagt 17 avdelningar

Färdigställt:
2020

En levande by

Bærum kommun ville bygga en annorlunda hälsobyggnad för demenspatienter. En plats med utrymme för omhändertagande och där det friska skulle stå i fokus, utan att äventyra de boendes säkerhet. För just upplevelsen av omhändertagande är viktigt för att känna sig trygg. Resultatet blev Carpe Diem Demensby, Norges första demenscentrum i sitt slag.

Omsorgsboendet stod klart hösten 2020 och initialt var inflyttningen planerad att ske i september samma år. Till följd av coronapandemin har dock inte alla kunnat flytta in samtidigt, men rummen fylls sakta men säkert med nya boende.

Demenscentrumet är byggt med inspiration från Nederländerna och har plats för 158 boende fördelade över 17 avdelningar, med plats för både dag- och långtidsplatser.

Unika avdelningar

I sin beställning lade Bærum kommun stor vikt vid att de olika avdelningarna skulle inredas med känsla och detaljer som de boende känner till sedan tidigare. För att få till en hemtrevlig känsla blev därför arbetet med inredningslösningar och möblering mer omfattande och komplext än vid byggnation av andra mer traditonella omsorgsboenden.

Och det är just det som är tanken bakom avdelningarna – det ska vara ett tryggt och överskådligt område, där de boende känner att de är del av en social gemenskap och samtidigt är så självgående som möjligt.

Carpe Diem Demensby har därför ett flertal funktioner och faciliteter som man vanligtvis inte ser på den här typen av vårdinrättningar. Bland annat ett gemenskapshus, frisör, kafé och plats för hobbyverksamhet. Demenscentrumet har även en fantastisk utomhusmiljö med bland annat ett torg, en trädgård med zoner för både aktivitet och rekreation samt vackra grönsaks- och blomsterträdgårdar.

På sikt vill Bærum kommun involvera lokalsamhället så att demenscentrumet i ännu större omfattning blir del av den övriga gemenskapen i samhället.

2columns-image1.jpg

2columns-image2.jpg

Dynamiskt samarbete med Kinnarps

Kinnarps fokus på hållbarhet och miljö lyftes fram som viktiga faktorer när kommunen skulle välja inredningsleverantör. CADI Interiørarkitekter har haft ett nära samarbete med Kinnarps under projektets gång och ser inte minst uppföljningsarbetet längs vägen som en positiv upplevelse.

"Vi upplevde att Kinnarps hade full kontroll över leveranserna ute på byggplatsen, trots att det var ett så komplext byggprojekt".

Kinnarps rådgivare var pålästa och utgick från ritningarna för att kunna leverera möbler som passade respektive utrymme. Alla leveranstider hölls och de ansvariga beskriver projektet som en bra och ordnad process. För Kinnarps del var det viktigt att sätta sig in i själva syftet med projektet.

Därför engagerade man sig i projektets vision och kunde på så sätt bidra till att den uppfylldes på samtliga punkter. Rådgivarna var lösningsorienterade för att leverera efter bästa förmåga och anpassningsbara allteftersom ändringar gjordes. Dessutom bidrog de med bra lösningar på oförutsedda problem. De informerade alltid om aktuell status, levererade enligt tidsplan och såg till att leveranserna höll samma kvalitet som utlovat.

CADI Interiørarkitekter AS

2columns-caption-1.jpg

Carpe Diem rymmer flera klubb- och aktivitetslokaler.

2columns-caption-2.jpg

Till den hemtrevliga känslan bidrar Kurbits och Nivå vardagsrumsbord, konst på väggarna och färgglada textilier. Vardagsrummen är inredda med samma typ av inredning som finns i tradionella hem.

Årets hälsobyggnad 2020

I Carpe Diem Demensby står friskheten i fokus och man har lagt stor vikt vid att de boende ska kunna leva ett liv som i möjligaste mån påminner om det liv de alltid har levt. Därför spelar just inredningen en viktig roll.

När projektet utsågs till Årets hälsobyggnad av certifieringsorganet Nohrcon hösten 2020 var det just hemtrevnaden som lyftes fram som utslagsgivande. I juryns motivering kan man läsa att projektet lever upp till sin vision "Som ett hem" och man lovordar även projektets materialval, den fina utomhusmiljön och de sociala zonerna.

Carpe Diem Demensby är allt annat än stereotypiskt institutionell, men uppfyller likväl alla allmäna krav på utformning och behandling när det gäller vårdinrättningar.

Varje avdelning har sitt unika uttryck. I ett av köken har man valt mjuka former med Curt stolar och bord med fasade hörn. I ett annat kök hittar vi stramare linjer och mörkare färger.

columns-caption1.jpg

Småmöbler som Julia, böcker och klassiska dekorationer på väggarna bidrar till hemtrevnaden.

columns-caption2.jpg

Allt är utformat för att anhöriga och frivilliga ska kunna delta i gemenskapen.

columns-caption3.jpg

Enhetlig inredning i de sociala matzonerna skapar både trevnad och flexiblitet. Enkelt att använda för boende, besökare och personal.

Tyckte du om vad du såg? Nyfiken på vad som kan göras för din arbetsplats?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Jackie funktion

Jackie funktion

Choice

Choice

Kurbits

Kurbits

Rib

Rib

Ruter

Ruter

Sture

Sture

Jackie

Jackie

Curt

Curt

Björn

Björn

Ellinor

Ellinor

Nivå soffbord

Nivå soffbord

Julia

Julia

Linnea

Linnea

Yesyes

Yesyes

Karin

Karin