Kundprojekt: DB Netz AG

Fakta

Projekt:
Huvudkontor DB Netz AG, Frankfurt/M

Arkitekt:
Jo. Franzke, Neumann

Inredning:
MERZ INNEN.ARCHITEKTUR

Arbetsplatser:
2,200

Area:
45 290 kvm

Byggtid: 
3 år

Datum för slutförande:
2021

Bra nätverk

DB Netz AG:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main är en kommunikationshubb och ett föredömligt exempel på hur man kan använda färg i nya arbetsmiljöer – Kinnarps levererade inredningen till byggnaden.

DB Netz AG har slagit ihop 15 olika kontor i Frankfurt am Main till ett enda. Efter tre års byggnation ligger det nya huvudkontoret, som fått namnet ”NETZwerk” efter en intern namntävling, i en ny byggnad nära centralstationen. Det finns omkring 2 200 arbetsplatser i den gamla Posthallen-byggnaden vid Adam-Riese-Straße 11-13.

Hubben som avgörande punkt

Kontorskonceptet av Merz Innen.Architektur är inspirerat av grundtanken bakom byggnadens design: En hubb där alla avdelningar kan träffas och nätverka. Hubben är tydlig i hela byggnaden, exempelvis på folieringen på rumsavdelarna i glas.

En arbetsmiljö för modern och effektiv kommunikation

De individuellt utformade kontorsytorna är utvecklade som en blandning av öppna, halvöppna och stängda utrymmen vilket tillåter alla sorters kommunikation. Alla har möjlighet att arbeta koncentrerat med individuella uppgifter vid höj- och sänkbara skrivbord. Utöver det öppnas en helt ny värld med think tanks, workshop-rum, projektytor och andra typer av mötespunkter. Kontorsmiljön gör det enkelt att hitta rätt plats för varje aktivitet – oavsett om det är för agilt arbete, teamaktiviteter eller enskilt fokuserat arbete.

3columns-image1.jpg

THINK TANKS
Flera stängda arbetsytor (think thanks), i tre olika storlekar, inbjuder till kunskapsutbyte mellan kollegor och lämpar sig även utmärkt som platser för återhämtning. De är delvis utrustade med skärmar, skrivtavlor eller blädderblock och främjar kreativt tänkande.

3columns-image2.jpg

KAFFESTATION SOM NY MÖTESPUNKT
Även om du fortfarande kan få varma drycker här, har kaffestationen i sin ursprungliga form avverkat sin tid hos NETZwerk. De stora, hemtrevliga ”Mötesplatserna” ersätter kaffestationen och köket och är de sammankopplande länkarna mellan de olika avdelningarna för att främja gemenskap.

3columns-image3.jpg

WORKSHOP-RUM
Det finns gott om plats för kreativt samarbete. De fem största rummen i byggnaden är utrustade på ett hypermodulärt sätt och är perfekt lämpade för kreativa miljöer. Inredningen kompletteras av olika digitala hjälpmedel.

3columns-image4.jpg

PROJEKTYTOR
De öppna projektytorna har en flexibel och rörlig inredning som underlättar när många vill samlas. Allt material som en avdelning behöver finns tillgängligt i ett modulärt förvaringssystem. Möblerna är utformade och arrangerade för att ge maximal avskildhet och ljudisolering utan att behöva dela av rummet.

Sex färger som sätter tonen

Färgtemat spelar en avgörande roll i hur kontorsytan är designad. Å ena sidan sätter valet av färger tonen för hela arbetsmiljön, å andra sidan blir det ett vägledande och förtydligande system för medarbetarna. Även detta ansvarar Merz inredningskontor för, och konceptet implementerades i samarbete med Kinnarps. Varje liten del tilldelades en primär färg som ger en tydlig vägledning i den komplexa byggnadsstrukturen. Väggytor, stoppade möbler och foliering på glasväggar går i sex olika färger – rött, blått, grönt, gult, lila och orange. Matchande färgaccenter ger de annars grå, svarta och vita rummen en livlig karaktär. Varje primärfärg har kompletterats med en mer dämpad färggradering i samma nyanser för att ge en sammanhängande känsla inom färgpaletten för en viss del i byggnaden.

PLATS FÖR MÖTEN. Ytterligare mötesrum integreras i kontorsytorna, som är individuellt utformade efter avdelning och uppgift. Flexibla och rörliga bordssystem eller klassisk inredning skapar exakt den miljö som önskas i varje enskilt fall. En omfattande konferensyta på entréplan finns även med auditorier och olika rum för formella konferenser med många deltagare.

Möbelval

Kontoren inreddes med Kinnarps produkter. Kinnarps omfattande och mångsidiga sortiment med sex varumärken möjliggjorde en komplett inredning av byggnaden.

I processen har inredaren från Kinnarps samarbetat med Büro Merz för att översätta specifikationerna från den så kallade ”rumsboken” till rums- och möbelmoduler. Alla inblandade träffades för kreativa workshops, först för att tilldela inredningslösningar och möbler till de enskilda rummen och, i nästa steg, för att välja färger. Avgörande för det goda samarbetet var bland annat att inredaren och kund mötes på en gemensam kommunikationsnivå.

image-caption1.1.jpg

Kontorsbyggnaden består av två sjuvåningshusdelar som är sammankopplade i bottenvåningen. På de sex översta kontorsvåningarna har man designat ett varierat utbud av framtidsorienterade arbetssätt. Arbets-, mötes- och framför allt kommunikationsytor formar tillsammans en arbetsmiljö med en differentierad kontorsstruktur.

Tyckte du om vad du såg? Nyfiken på vad som kan göras för din arbetsplats?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Fields

Fields

Kinnarps
Fields

Fields

Kinnarps
Monolog

Monolog

Curling

Curling

Space

Space

Kinnarps
Space

Space

Kinnarps
Mr T

Mr T

Deli lounge fåtölj

Deli lounge fåtölj

Space

Space

Space Skåp med jalusi
Vagabond

Vagabond

Motus

Motus

Leia

Leia

Kinnarps
Ava

Ava

Pax

Pax

Monolog

Monolog

Monolog bord

Monolog bord

Monolite High

Monolite High

Alto

Alto

Neo Lite barpall

Neo Lite barpall

Sitter L

Sitter L

Uni

Uni