Kundprojekt: DSV USA

Fakta

Projekt:
DSV

Antal medarbetare:
+300

Antal skrivbordsplatser:
450

Yta:
+100 000 kvm

Färdigställande:
April 2021

Ett första steg mot ett förnybart alternativ 

Även med en omfattande hållbarhetsrapport och en väldefinierad strategi, beror möjligheten att vidta meningsfulla åtgärder för att motverka klimatförändringarna på något Kinnarps aldrig tar för givet – våra kunders engagemang. Det definierande projektet som genomfördes i samarbete med danska logistikjätten DSV utgör en milstolpe när det gäller Kinnarps sätt att tillämpa förnybarhet som ett alternativ till att byta ut gamla produkter mot nya. Projektet bevisar att samarbetspartners som delar samma ideal och ett gemensamt engagemang för miljöinnovationer gör alla till vinnare.

”Vi hade suttit i våra gamla lokaler i 20 år och flytten innebar en möjlighet att göra något speciellt i de nya miljöerna. Vi hade en tydlig vision om att skapa ett verkligt huvudkontor för DSV USA, som skulle kännetecknas av ljusa färger, en luftig, öppen känsla och – som en hyllning till våra rötter – en minimalistisk, skandinavisk estetik.”

Rasmus Haaning, Branch Manager DSV


415 befintliga Serie P skrivbord fick nya bordsskivor och bokfärgen byttes mot en modernare stil i vitt laminat. 248 befintliga Plus-stolar fick nya sittdynor och ryggar, vilket fick dem att se ut som nya och gjorde att de harmoniserade färgmässigt i de nya kontorslokalerna.

Det förnybara alternativet

Ofta köper man helt nya möbler när det är dags att göra om på kontoret. DSV hade dock något annat i åtanke. Företaget är en långsiktig partner till Kinnarps och de hade investerat i nya möbler bara sex år tidigare. 

Möblerna kännetecknas av hög kvalitet och även efter många års användning är byte av slitna delar i stället för att köpa nya möbler ett genomförbart och kostnadseffektivt alternativ. Ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv var DSV angelägna om att utforska denna möjlighet. David Auer, Senior Key Account Manager på Kinnarps USA, började därför arbeta med att ta fram en lösning som skulle uppfylla DSV:s krav.

”Briefen från DSV var tydlig - de ville att deras nya lokaler skulle spegla övergången till en mer stilren och modern estetik samtidigt som de ville prioritera hållbarhet och kostnadseffektivitet. För att möjliggöra detta föreslog vi en övergång från större till mindre bordsskivor, och i linje med ambitionen om förnyelse snarare än fullständiga utbyten skulle de bokfärgade bordsskivorna bytas ut mot fräscha vita - på totalt över fyrahundra skrivbord. Bytet från bok till vitt skulle också tillämpas på flera hundra skåpsfronter och rullhurtsar.”

David Auer, Senior Key Account Manager, Kinnarps USA

I vissa ögon kan beslutet om att förnya befintliga möbler i stället för att byta ut dem helt mot nya anses okonventionellt. Hade Rasmus några reservationer? ”Utöver att det var viktigt för oss att verksamheten skulle hållas igång under processen med att förnya möblerna hade vi inga som helst reservationer. Vår relation med Kinnarps sträcker sig långt tillbaka i tiden och vi kunde därför lita på deras omdöme och förmåga att leverera."

Ett positivt resultat – ur alla perspektiv

Under några få veckor genomfördes processen med att förnya alla skrivbord, hurtsar och skåp. När förnyelsearbetet var klart visade sig det positiva resultatet på flera sätt. David fortsätter: ”Förnyelse ger betydande kostnadsbesparingar. Omkring 80 % om man jämför med kostnaderna för att byta ut gammalt mot nytt. Det finns också en avfallsaspekt att ta hänsyn till. Att byta ut en del av en möbel innebär betydligt mindre miljöpåverkan än om man lämnar in hela möbeln till återvinning. Och sist men absolut inte minst fick DSV:s nya lokaler också det estetiska lyft man hade efterfrågat – och alla i företaget kan nu njuta av den energi det ger att arbeta i en livfull och attraktiv miljö.

DSV-image-2column1.jpg

Man behöll Monroe-stolarnas befintliga stativ och armar men bytte ut klädseln från blå till grå.

DSV-image-2column2.jpg

Nu när DSV USA håller på att göra sig hemmastadda i sina nya lokaler reflekterar Rasmus Haaning över det intryck förnyelseprojektet redan har gjort: 

”Det mest glädjande med projektet för oss var att vi fick chans att skapa en inredning som känns som en helhet snarare än att den utgörs av separata, distinkta delar. Skrivbordsplatserna kännetecknas av ljusare färger och ett stilrent utseende som verkligen avspeglar våra värderingar och vårt skandinaviska ursprung. För mig är köket och den gemensamma matplatsen en särskild favoritplats. Från de polerade betonggolven till de förnyade möblerna och inredningsdetaljerna är det uppenbart att detta redan har blivit en plats där våra medarbetare känner sig väldigt bekväma och hemma. Det faktum att vi lyckades åstadkomma allt detta genom förnyelse och en kostnadseffektiv och hållbar lösning är något alla inblandade kan känna sig stolta över.”

Rasmus Haaning, Branch Manager DSV


De bokfärgade fronterna har bytts ut mot vita på över 50 befintliga skåp.

Kraften i att behålla nyfikenheten

I Kinnarps hållbarhetsrapport beskrivs åtagandet om att införa ett ökande antal miljömärkta produkter och att utveckla inredningslösningar som en del av ett cirkulärt flöde. För att efterleva vår strategi måste vi använda mer återvunnet material när vi designar och skapar nya möbler och lösningar. När vi blickar framåt är projekt som detta tydliga exempel på den avgörande roll som förnyelse kommer att spela i vår hållbarhetsstrategi. 

”Miljöinnovation kräver att vi tänker utanför boxen när tillfälle ges. Det här specifika exemplet visar tydligt att ”ut med det gamla, in med det nya” inte alltid är den optimala lösningen. Om vi vill leverera påtagliga fördelar för människor, för planeten och för våra kunders lönsamhet visar det här projektet att det är vårt ansvar att förbli nyfikna och utforska andra alternativ.”

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager Kinnarps

Tyckte du om vad du såg? Nyfiken på vad som kan göras för din arbetsplats?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Monroe

Monroe

Kinnarps
Plus

Plus

324 Färger och material | 12 Varianter

Leia

Leia

Kinnarps
Fields

Fields

Kinnarps
Multicom

Multicom

Kinnarps
Flex

Flex

Space

Space

Kinnarps
Space

Space

Kinnarps
Space

Space

Kinnarps
Flex chair

Flex

Skandiform
Stack barpall

Stack barpall

Neo barpall

Neo barpall