Kundprojekt: Håsta vård- och omsorgsboende

Fakta

Kund:
Hudiksvalls kommun

Projekt:
Tillbyggnad vård- och omsorgsboende Håsta

Arkitekt:
FE Arkitekter, Tillsammans Arkitekter

Yta:
ca 4000 m²

Antal våningar:
Två

Färdigställt:
April 2022

Framtidssäkrad inredning med fokus på individen

Bred kompetens och verksamhetens erfarenheter var en av nycklarna till framgång när Hudiksvalls kommun skapade inredningen till ett vård- och omsorgsboende vilket byggts ut med fler platser. Målet med nysatsningen var en inredningslösning som både är en bra boendemiljö och en attraktiv, ergonomisk arbetsmiljö. ”Kinnarps har hjälpt oss att uppdatera och framtidssäkra inredningen i den nya delen av boendet”, säger Thomas Eriksson, projektansvarig fastighet på social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall.

I den ljusa entrén välkomnas man av fåtölj- och soffserien Thyra. Tillsammans med växter och textilier ges ett varmt intryck. Thyra är ett mycket hållbart val då alla lösa delar går att uppdatera eller byta ut vid behov, helt utan verktyg. Glipan mellan sits och rygg samt god åtkomst under möbeln ger god hygien och underlättar vid städning.

Den ursprungliga delen av Håsta vård- och omsorgsboende med 40 platser byggdes runt millennieskiftet. När kommunen beslutade att utöka det befintliga boendet med ytterligare 48 platser var det med insikten att mycket har förändrats under de senaste 20 åren. ”Kraven och förväntningarna från boende, anhöriga, anställda och samhället i stort är annorlunda i dag. Dagens vård- och omsorgsboende behöver ha fokus på individen och klara av att kombinera en hemlik miljö med funktion och bra totalergonomi. Det handlar om respekt både för de äldre och för personalen”, säger Thomas Eriksson.

Column var.1_håsta3.jpg

Column var.1_håsta.jpg

Column var.1_håsta2.jpg

Han berättar att Hudiksvall kommun tidigt identifierade behovet av att komplettera den egna arbetsgruppens erfarenheter med aktuell kompetens utifrån för att inredningen skulle leva upp till de höga målsättningarna. Processen, som föregicks av en upphandling, har präglats av dialog och samverkan mellan interna och externa aktörer.

”Nyckeln när det gäller inomhusmiljön var inte minst det nära samarbetet mellan Kinnarps och Tillsammans Arkitekter. De har jobbat tajt och skapat en sammanhållen lösning med färger, ljud och ljus som harmonierar med varandra. Det betyder en trygg, stimulerande helhetsupplevelse för våra boende och en bra arbetsmiljö för vår personal”, säger Thomas Eriksson.

Column var.1_håsta4.jpg

Column var.1_håsta6.jpg

Column var.1_håsta5.jpg

Det är teamet på Kinnarps Hudiksvall som ansvarat för projektet på Håsta. "Kommunen började tänka på inredningen tidigt i projektet, vilket alltid skapar bra förutsättningar för ett lyckat slutresultat. Vi har varit delaktiga i processen och därför kunnat bistå med både kompetens och konkreta inredningslösningar, ett helhetstänk som gagnar alla", säger Jonas Sjölund, Kinnarps Hudiksvall.

Kinnarps har verkligen varit engagerade och intresserade, det känns tryggt att arbeta med ett företag som förstår uppgiften, utmaningarna och möjligheterna så väl, och sedan kan leverera de faktiska lösningar som behövs.

Thomas Eriksson, projektansvarig fastighet på social- och omsorgsförvaltningen Hudiksvall

Den nya byggnaden på Håsta består av 4 avdelningar med två grupper om 6 boende i varje avdelning. Huset är byggt med stomelement i trä och möblerna från Kinnarps i boendeavdelningens gemensamma utrymme och tillhörande avdelningskontor tar fasta på arkitekturens naturliga, ljusa och varma känsla.

Thomas Eriksson lyfter fram inredningens lyckade kombination mellan mjuka och hårda värden; å ena sidan mysigt och hemlikt, å andra sidan praktiskt och lättskött. ”Det är helt enkelt väldigt fina möbler med mycket bra funktion och kvalitet som också innebär långsiktig hållbarhet och god totalekonomi.”

Förutom att de som bor och arbetar på Håsta trivs är inredningen också viktigt av ett annat skäl, menar Thomas Eriksson.

Det är allt tydligare att vi måste kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare. En både genomtänkt och trivsam inredning är mycket viktig för att kunna rekrytera personal framöver och därmed hålla en bra kvalitet på verksamheten.

Thomas Eriksson, projektansvarig fastighet på social- och omsorgsförvaltningen Hudiksvall

Relaterade produkter

Jackie

Jackie

Be a part of

Be a part of

Thyra

Thyra

John

John

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Ruter

Ruter

Nivå soffbord

Nivå soffbord

Kompis

Kompis

Dahlia

Dahlia

Scandinavia

Scandinavia

263 Färger och material | 4 Varianter