Kundprojekt: Majåkerskolan, Lidköping

CASE-FAKTA

Kund: Lidköpings kommun

Arkitekt: Link Arkitektur

Säljare Kinnarps: Lotta Karlsson

Arbetsstationer: Arbetsplats för upp till 300 elever

Färdigställt: Till terminsstarten hösten 2018

EN HÅLLBAR SKOLMILJÖ FÖR EN FÖRÄNDERLIG FRAMTID

Hur skapar man en skolmiljö som går att förändra i takt med att demografi och pedagogik förändras? Nybyggda Majåkerskolan i Lidköping har utformats och inretts med flexibla lärmoduler som kan anpassas och möbleras om i takt med att behoven förändras.

ERGONOMISKA LÄRMILJÖER

Stor vikt har lagts vid att utforma ergonomiska lärmiljöer med fokus på ljud, ljus och stor variation i arbetsplatser. Många av rummen har en matta på golvet som ger god ljudmiljö. Olika kombinationer av hög och låg sittning med både hårda och mjuka sittmöbler samt möjligheter att stå upp och arbeta ger stora möjligheter till ett aktivt, aktivitetsbaserat lärande. Eleverna kan sitta direkt på golvet på den mjuka mattan eller jobba vid ett 90 cm högt Origo skolbord som kan kombineras med elevstolen Xpect eller en högre pall, Plint.

SKOLMÖBLER SOM SKAPAR RUM I RUMMET

Flexibilitet är grundförutsättningen för de olika lärmodulerna. Flyttbara skolförvaringar Space på hjul kan användas för att snabbt möblera om och skapa nya rum i rummet efter behov. Ljuddämpande material på baksidan av förvaringen förbättrar dessutom rummets akustik. Höjden är anpassad för att inte skärma av kontakten mellan pedagoger och elever. Modulerna har också valts för att inte störa det rumsliga flödet i skolan där glaspartier låter byggnadens olika delar kommunicera med varandra.

FÄRGSÄTTNING SOM SIGNALERAR

De olika lärmodulerna har alla fått individuella färgteman: rött som inspirerats av fasadens corten-plåt, plommon och turkost. Färgerna kommer igen också i möbelklädslarna vilket gör det möjligt att flytta möblerna inom lärmodulerna. Större stoppmöbler som till exempel soffor har dock fått neutrala färger för att ge ökad flexibilitet vid omflyttningar.  I korridorer och allmänna utrymmen har man inrett sittnischer med mjuk matta och kuddar att luta sig emot – perfekta krypin för läxläsning eller kompishäng. 

”Vår ambition med Majåkerskolan har varit att skapa en skola i tiden där vi utbildar elever för en hållbar framtid på både individ- och samhällsnivå. Skolan är ritad med vårt hållbarhets- och miljöarbete i centrum. Vi har valt hållbara material och skolmöbler och en arkitektonisk utformning som kommer stödja vår vision om lärande.”

Camilla Johansson, rektor Majåkerskolan

EN SKOLA SOM MÖTER FRAMTIDENS BEHOV

Majåkerskolan uppfördes på 1980-talet och har varit en alldeles vanlig skola i ett alldeles vanligt bostadsområde i en alldeles vanlig svensk småstad. Fram tills nu. Just nu driver Lidköpings kommun ett mycket ambitiöst projekt med omdaning och nybyggnation av tre skolor, vilka har anpassats för att möta framtidens pedagogiska behov. Majåkerskolan är den senaste att färdigställas.

”Den tidigare Majåkerskolan var inte dimensionerad för det ökade antalet elever och fungerade som en F-3 skola. På grund av ett pågående generationsskifte i området behövde Majåkerskolan skalas upp till en F-6-skola och därför tog vi beslutet att bygga en ny skola som mötte våra krav”, förklarar skolans rektor Camilla Johansson.

Majåkerskolan revs hösten 2016 och under tiden fick eleverna sin utbildning vid en annan skola. Lagom till höstterminen 2018 stod en helt ny skola på plats.

LÄRMODULER GER FLEXIBILITET

Majåkerskolan är uppbyggd kring tre ”lärmoduler”. Varje lärmodul är dimensionerad för hundra elever som delar på fyra klassrum och fyra grupprum. I lärmodulen finns två torg som fungerar som hemvister för verksamheten. Klassrum, grupprum och torg förenas med en större passage. Hela modulen används för möten, samlingar och undervisning med dialog och bildvisning. Tillkommer gör också arbetsrum för pedagoger.

”Lärmodulerna ger oss flexibilitet och möjligheten att ställa om lokalerna i takt med att elevunderlaget förändras. Vi får också stor frihet att ändra användningen av lokalerna med hänsyn till pedagogiken”, förklarar skolans rektor Camilla Johansson.

”Inom ramarna för modulerna är flexibiliteten stor. Elever och pedagoger har friheten att själva möblera om och flytta möbler mellan klassrummen och grupprummen inom de olika modulerna, efter behov och efter hur undervisningen förändras.”

Inledningsvis har Majåkerskolan elever i F-4, men kommer under de följande åren att utvecklas till en F-6-skola i takt med att nya årskullar fyller på.

SKOLMÖBLER SOM ÄR LÄTTA ATT VARIERA

Skolans utformning och det arkitektoniska har utformats i samarbete med LINK Arkitektur och representanter ifrån Lidköpings kommun.  Skolans möblering har valts ut i samråd mellan rektor, pedagoger och Kinnarps projektledare Lotta Karlsson.

”Vi har haft stor fördel av att detta är det tredje större skolprojektet i kommunen. Jag och pedagogerna har helt enkelt haft möjlighet att uppleva och utvärdera hur de andra nya lärmiljöerna fungerar. Utifrån detta har vi bestämt ett grundutbud i samråd med Kinnarps”, berättar Camilla Johansson.

Grundtanken är att varje lärmodul har ett eget färgtema som möblerna följer, vilket gör det möjligt att flytta möblerna mellan de olika rummen – men inte utanför modulen. Större stoppmöbler, som till exempel soffor har fått mer neutrala färger för att ge större flexibilitet vid eventuell framtida omflyttning.

”Vi har valt att inte övermöblera utan att hellre köpa till om det saknas något. Vi har också förstärkt hållbarhetstanken genom att återbruka äldre möbler och ’loppisfynd’. Det har dessutom bidragit till en personlig miljö med härliga variationer.”

SUMMERING

  • Kinnarps möbler för både skola och kontor har använts för att stötta idén om lärmoduler och skapa flexibilitet i takt med att de pedagogiska behoven förändras.
  • Majåkerskolan har utformats för att erbjuda en hållbar lärmiljö både avseende ergonomi och miljöhänsyn.

Vill du ha hjälp att skapa flexibla lärmiljöer?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Plint

Plint

Trix

Trix

269 Färger och material | 7 Varianter

Invito

Invito

265 Färger och material

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter