Kundprojekt: Sjölunda skola

Casefakta

Kund:
Lidköpings kommun

Antal elever:
ca 400

Årskurs: 
F-6

Arkitekt:
Link Arkitektur

Färdigställt:
Till terminsstarten hösten 2017

Aktivitetsbaserade skolmöbler förbereder barnen för ett spännande arbetsliv

Dagens barn har nya sätt att lära och upptäcka. Så varför ska inredning och möbler för skolan se ut som förr? Nybyggda Sjölunda skola i Lidköping har inretts för ett aktivitetsbaserat lärande där barnen uppmuntras att välja den plats som passar bäst för uppgiften. I nära samarbete med Kinnarps har skolans rektor, pedagoger och barn skapat en innovativ lärmiljö som förbereder eleverna för framtidens arbetsliv.

”Vi har vidgat våra tankar om skolmiljön och anpassat den utefter dagens och morgondagens elever och flexibla arbetsplatser för eleverna. I detta har vi mixat och matchat skolmöbler med kontorsmöbler och mötesmöbler på det sätt som har passat oss. Vår tanke är att arbeta med flexibla och hållbara lösningar för att den pedagogiska miljön och skolans arbetsätt ska skapa framtidstro för varje elev”

Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola

ELEVBORD – ARBETE I OLIKA HÖJDER

I varje rum finns möjlighet att jobba i flera olika höjder. Eleverna kan sitta direkt på golvet på den mjuka mattan eller jobba vid ett högt Origo skolbord som kan kombineras med elevstolen Xpect eller en högre pall, Plint. Lösningen gör det möjligt att varva stående och sittande på en högre pall vilket stimulerar till ett mer aktivt arbetssätt. I klassrummen finns också möjligheter till mjuk sittning i form av soffor Wilson och fåtöljer Invito i kombination med soffbord Origo i matchande höjd.

FLEXIBEL OCH DIGITAL LÄRMILJÖ

Sjölunda skola har en avancerad digital lärmiljö, vilket också är grunden för att man ska kunna jobba aktivitetsbaserat. Trådlöst wifi, bildskärmar i alla rum och personliga surfplattor till varje elev skapar rätt förutsättningar. Flexibilitet är grunden för varje rum – skolmöblerna ska enkelt kunna möbleras om inom och mellan klassrummen. Eleverna ska få möjligheten att ”boa in sig” och påverka sin lärandemiljö efter sina behov. Så många möbler som möjligt är försedda med hjul – bland annat skolförvaringen Space som i vissa fall även försetts med ljudabsorbenter för en bra ljudmiljö i skolan. Borden kan möbleras om i projektgrupper eller i mer traditionella skolsittningar. Höjden på skolmöblerna är anpassade så att läraren enkelt får överblick över rummet och snabbt kan uppfatta elevernas behov.

INTE BARA SKOLMÖBLER

Vem har sagt att det bara är skolbänkar och skolstolar som får finnas i skolan? I skolans innovativa och hållbara lärmiljö får barnen också upptäcka ”vuxna möbler” ur Kinnarps sortiment för det aktivitetsbaserade kontoret. Arbetsbord ur Nexus-serien och hurtsar ur Space-serien är några exempel. Fåtöljer och soffor, bland annat Pio och Trix samt sittpuffarna Fields bjuder in till mjuka sittningar. I samband med undervisning i mindre grupper eller projektarbeten går det snabbt och enkelt att arrangera om sittmöblerna kring ett bord.

Framtidens skola är aktivitetsbaserad

Sjölunda skola är ett av två aktuella nybyggnadsprojekt i Lidköpings kommun. Båda skolorna utformas för att möta kraven i morgondagens skola med möjlighet att förändra användning och utformning över tid. Samarbete och digitalisering är utgångspunkten när arkitekter och inredare utformar skolorna i nära samarbete med elever, skolledare och pedagoger.

Sjölunda skola är en F-6-skola med fritidshem och möjligheten att välkomna upp till 400 barn. Verksamheten är integrerad och lokalerna används av alla med en inbjudande aulasittning som hjärta. Aulasittningen används så gott som hela tiden.  Här krävs inga planerade stormöten utan klasserna använder den efter lust och behov: för att starta upp dagen, för kortare samlingar eller för film- eller mediavisning. I nära anslutning ligger också skolans bibliotek.

De pedagogiska målsättningarna har varit utgångspunkten redan i skisstadiet och tanken har varit att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna för ett aktivitetsbaserat lärande.

”Vi ville ha en skola där barnen får möjlighet att utvecklas och välja olika arbetsplatser för olika uppgifter. Barns lärande har förändrats mycket och den traditionella klassrumsinredningen möter inte det behovet. Vi har utformat Sjölunda skola med respekt för att det här är barnens arbetsmiljö”, förklarar skolans rektor Elisabet Ingemarsson.

Självklart jobbar även pedagogerna aktivitetsbaserat. Personalutrymmena är utrustade med ergonomiska höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiska kontorsstolar och erbjuder olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter. 

”Jag har samarbetat med Lidköpings kommun och Elisabet Ingemarsson i cirka 10 år. Det är otroligt inspirerande att få jobba tillsammans med en så framsynt beställare som ser kopplingen mellan skolan och den förändring som arbetslivet befinner sig i just nu. Sjölunda skola sammanfattar det som vi på Kinnarps vill skapa med vårt koncept Next Education.”

Lotta Karlsson, inredare Kinnarps

Skolmöblerna: den tredje pedagogen

Inredningen är inspirerad av Reggio Emilias tankar om rummet som den ”tredje pedagogen”. Miljön och möblerna ska arbeta tillsammans med barnen och hjälpa dem att ta sig fram i sitt lärande. Eleverna kan välja mellan flera olika höjder – från sittande till stående – när de arbetar. De kan jobba direkt på golvet, vid mer traditionellt utformade skolbord och elevstolar eller stående vid högre arbetsbord. Miljön erbjuder också mjuka sittningar som fåtöljer och soffor i kombination med olika bord.

Möblerna ger barnen möjlighet att variera sin arbetsplats och arbetsställning vilket både stimulerar kreativiteten och ger en ergonomisk skolmiljö. En skicklig pedagog kan snabbt läsa av sina elever och föreslå när det är dags att byta ställning eller arbetsplats. Inredningen har gjorts i etapper, vilket har gjort det möjligt att engagera barnen och låta dem utvärdera lösningarna. Men hur mäter man resultatet? Det är väldigt enkelt, säger rektor Elisabet Ingemarsson.

”Vi ställer frågan i form av elevenkäter och eleverna är väldigt tydliga med att de trivs. De säger att de tycker om att gå till skolan.”

Summering

  • Kinnarps möbler för skola, kontor och möten har använts för att skapa en aktivitetsbaserad lärandemiljö.
  • Flexibilitet är nyckelordet med möjlighet att välja arbetsplats, möblera om i rummen och variera arbetshöjden.

Tyckte du att detta case var intressant? Är du nyfiken på vad man skulle kunna göra med din miljö?

Kontakta oss

Produkter på den här skolan

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Plint

Plint

Arriba

Arriba

268 Färger och material | 2 Varianter

Afternoon

Afternoon

Monolite bord

Monolite bord

Pio

Pio

268 Färger och material | 16 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

5000

5000

228 Färger och material | 6 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter