Kundprojekt: Nytt kontor för betalningsoperatören Tpay

Fakta

Projekt:
Tpays kontor

Plats:
Andersia Tower, Poznań

Inredning:
Agata Nowakowska, OOSTU.STUDIO

Yta:
662,90 m2

Färdigställande:
2021

Fotograf:
Fotomohito

Betalningsoperatören Tpay är ett dynamiskt polskt företag inom fintech-sektorn, vars nya kontor i Poznań förser sitt team med funktionella arbetsytor anpassade efter aktuella behov. Företaget investerade i kontoret samtidigt som medarbetarna kunde välja hemmakontor eller en attraktiv arbetsmiljö i en av de mest prestigefyllda kontorsbyggnaderna i Poznań. Man anförtrodde prestandan hos utrustningen och inredningen av Tpay-kontoret i Andersia Tower till experter från Kinnarps.

 

plats för samarbete

Under pandemin ökade Tpay, vars lösningar riktar sig till e-handelssektorn, antalet medarbetare med mer än 50 procent. Syftet med det nya sätet var att skapa en flexibel och kommunikationsvänlig plats som enkelt kan möbleras om för konferenser, möten i större grupp eller workshops. Företaget ville skapa ett kontor som är anpassat efter medarbetarnas aktuella behov– till exempel arbete i olika lägen (hybrid, team och individuellt) – och även gästers och samarbetspartners behov och önskemål.

– Projektteamet som vi samarbetade med i inredningsfasen för det nya Tpay-kontoret var mycket öppet för våra idéer, och inledningsvis lyssnade de in vilka behov medarbetarna har. Vi tog hänsyn till alla i vårt projekt med det nya kontoret, och resultatet var en attraktiv och vänlig miljö med olika funktioner. Möblernas subtila färger gjorde det möjligt att introducera starkare accenter på mattor och accessoarer. På så sätt skapade vi en unik och mångsidig arbetsmiljö som bildar en sammanhängande helhet, säger arkitekten Agata Nowakowska från OOSTU.STUDIO, författare till projektet.

 

Tydlig funktionell uppdelning

Utmaningarna med att inreda Tpays kontor bestod av att dela in en öppen yta i mindre ytor så att varje individ, oavsett arbetsuppgifter, kan arbeta under bekväma förhållanden. Det krävdes att man tog hänsyn till akustiken i ett tidigt skede av projektet och välja lämpliga möbler och andra delar av inredningen, som bland annat ljudabsorberande paneler och mattor. Det nya utrymmet inreddes enligt konceptet Activity Based Working (ABW), som innebär att utrymmet anpassas till vilken typ av arbetsuppgifter medarbetarna har.

Kontorsytan är indelad i funktionella ytor för både tyst arbete och ytor avsedda för möten och kreativt arbete, åtskilda av akustiska paneler och växter. Medarbetarna har inga egna skrivbord utan bokar arbetsstationer och mötesrum via en applikation. Dessutom möjliggör mobila möbler en förändring av arrangemanget baserat på aktuella behov.

Det nya Tpay-kontoret är ett svar på de förändringar som gjordes fram till 2020. Företaget har valt en hybrid arbetsmodell, där teamet har möjlighet att kombinera hemarbete med arbete på kontoret i valfri fördelning av arbetstiden Samtliga tillämpade lösningar har analyserats avseende mobilitet och möjlighet till anpassning till förändringar i en organisation som hela tiden växer dynamiskt.

– Både arbetsstilen och arbetsuppgifterna hos Tpay-teamet stöds av olika typer av utrymmen på kontoret och ett bra val av inredningslösningar. Vi använde många flexibla element som gjorde det enkelt att möblera om utrymmet. Ytterligare en fördel är att skrivbordsstolarna automatiskt anpassar sig till användarnas vikt, och skrivbord med elektrisk höjdjustering gör det möjligt för personer av olika längd att arbeta i en bekväm position. Vi är mycket glada över att öppenhet och tillit gav ett resultat som uppfyllde det dynamiska teamets förväntningar, understryker Monika Papiernik, projektkoordinator på Kinnarps Polska.

Samarbete, trivsel och medverkan

Kontorsytan i Tpay arrangerades i samarbete med Tpay-teamet. Teamet ville gärna hitta lösningar som passar aktuella behov och framför allt håller den standard kontoret eftersträvar. Valet av utrustning omfattade standardmöbler och kundanpassade lösningar som bland annat mattor, akustikskivor, skivor, skåp med krukor för växter och receptionen.

Särskilt viktigt var att möblerna anpassades till rumstyperna – flexibla lösningar som Trixagon bord och Monroe-stolar på hjul har placerats på samarbetsytorna medan den tysta arbetsdelen är utrustad med bord som Serie[P] med höjdjustering och Esencia ergonomiska arbetsstolar. Oberon-bord och Fendo-stolar har placerats ut i konferensrummen och på workshopytan finns Foldex fällbara bord med stolar i 5000-serien. I matsalen kan medarbetarna och gästerna använda Oberon-bord i två höjder samt Leia-stolar och Frisbee-barstolar. I det stora öppna utrymmet säkerställs den akustiska komforten av Vibe väggabsorbenter och andra element. Styrelsemedlemmarnas kontor krävde ett individuellt tillvägagångssätt. I dessa rum användes icke-standardiserade möbellösningar och möbleringselement som refererar till användarnas intressen. Ergonomin säkerställs av Plus höj- och sänkbara arbetsstolar.

fotomohito_kinnarps_tpay_013_6593.jpg

Trixagon-borden ingår i vår produktfamilj av smarta hexagonformade möbler som passar ihop som pusselbitar. Borden kan enkelt arrangeras om för samarbete och projektbaserat arbete i alla typer av arbets- och studiemiljöer. Det går även att utrusta borden med eluttag för elektronisk utrustning och laddning.

fotomohito_kinnarps_tpay_044_6576.jpg

Med Vibe bordsskärmar får alla sin egen ostörda plats. Vibe Focus har hög ljudabsorbering och minskar den totala ljudnivån i hela rummet, samtidigt som den skärmar av bordet.

fotomohito_kinnarps_tpay_030_0417_pion.jpg

Fendo är en mysig och bekväm stol som ger maximal komfort utan att ta upp för mycket plats, vilket gör den perfekt för mötesutrymmen. Glappet och fördelningen mellan sits och rygg ger stolen dess distinkta karaktär.

– Sortimentet som Kinnarps erbjuder är mycket brett. Förutom egna varumärken har Kinnarpskoncernen även tagit hänsyn till erbjudanden från många verifierade partner, vilket säkerställer att kunden har ett brett sortiment att välja bland. En stor fördel med Kinnarps är att projektet uteslutande kan genomföras med en och samma leverantör. Min uppfattning är att bolagets förhållningssätt till miljö och hållbarhet också utgör en viktig del av Kinnarps erbjudande. Den ekonomiska användningen av resurser och returemballage som företaget bär ansvaret för är ytterligare aspekter som var viktiga för mig i genomförandet av projektet, understryker arkitekten Agata Nowakowska.

Framgångsrikt slutresultat

Tpays nya kontor speglar karaktären i företagets arbete och individualitet. Projektet förverkligar idén om ett modernt kontor som uppfyller teamets krav. Tpay-ledningen är övertygad om att de förutsättningar som skapats för medarbetarna påverkar företagets framtid. Pandemin har stärkt företagets övertygelse om att det finns en människa bakom varje teknik, och att varje enskilt behov räknas.

– Arbetet med Kinnarps resulterade inte bara i en omfattande uppdatering av inredningen, utan även att man byggt upp kontorets nya identitet och har infört förändringar i hela organisationen. Vi är glada över att vi tillsammans med Kinnarps lyckades uppfylla medarbetarnas förväntningar, understryker Monika Mróz-Durska, projektkoordinator i Tpay.

Tpay-medlemmarna fick fylla i ett utvärderingsformulär efter projektet, och deras svar visar att effekten av projektet har varit fantastisk.

”Jag pendlar till jobbet varje dag och vet att jag alltid kan se fram emot en trygg, vänlig och bekväm arbetsplats. När jag tröttnar på min arbetsstation eller behöver andra förutsättningar för att kunna jobba kan jag enkelt flytta till en annan plats. Jag vande mig väldigt fort vid den nya strukturen och skulle inte vilja återgå till den gamla modellen med en fast och stationär arbetsstation. Och om jag känner att jag behöver ta en paus från kontoret kan jag alltid jobba hemma.”

”De moderna lösningarna i rummen, kontorsutrustningen och den bekväma samarbetszonen har verkligen påverkat mig positivt. När jag går runt på kontoret känner jag mig lugn och harmonisk. Allt på vårt kontor är genomtänkt och på rätt plats. Vårt kontor har utmärkta förutsättningar för både individuellt arbete och arbete i team.”

Tyckte du om vad du såg? Nyfiken på vad som kan göras för din arbetsplats?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Monroe

Monroe

315 Färger och material | 8 Varianter

Esencia

Esencia

276 Färger och material | 3 Varianter

Fendo

Fendo

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

Plus

Plus

324 Färger och material | 12 Varianter

Plint

Plint

Ava

Ava