10 tips för bättre akustik i det öppna kontoret

Idag arbetar vi ofta i öppna kontorslandskap för att främja samarbete, kommunikation och kreativitet. I dessa är det viktigt att planera ljudmiljön för att undvika ljudrelaterad stress och koncentrationssvårigheter. Akustikkonsulten Pontus Thorsson lär oss mer om akustik i öppna kontorsmiljöer, och vad som är viktigt att tänka på.

Många av dagens arbetsplatser är uppbyggda med utgångspunkt i samarbete, snarare än enskilt arbete. Det här skiftet har skett av flera skäl. Forskning visar till exempel att tankar och idéer utvecklas bättre tillsammans med andra. Men det finns även en social aspekt. I takt med ökad digitalisering umgås vi allt mindre med varandra, kontakten hålls istället via exempelvis sociala medier. Därmed blir kontoret och kollegorna allt viktigare för vår sociala interaktion. Detta återspeglas även i kontorens utformning, där tysta fokuszoner prioriteras bort till förmån för öppna och sociala ytor.

Skapa en balanserad ljudnivå

Att få till en bra akustik och en balanserad ljudnivå i det öppna kontorslandskapet är dock en stor utmaning. Den öppna lösningen innebär nästan alltid en kraftig kompromiss när det kommer till ljudmiljön. Många har helt enkelt svårt att hitta ytor där de kan jobba koncentrerat och ostört, vilket leder till ökad stress och sämre effektivitet. Enligt akustikkonsulten Pontus Thorsson är det dock inte ljudnivån i sig som är det största problemet, utan samtalen runtomkring oss. ”Vi människor har lyckats som art för att vi är duktiga på att samarbeta, och det är vi tack vare vårt utvecklade språk. Baksidan är att vi är programmerade att lyssna på varandra. Så fort vi hör tal vill hjärnan höra och tolka det som sägs. Vi blir helt enkelt avbrutna i vårt arbete när kollegor pratar runtomkring oss”, berättar Pontus Thorsson.

Det behöver alltså inte vara helt tyst på kontoret, lite sorl kan till och med vara att föredra många gånger. Däremot är det viktigt att det finns särskilda ytor för enskilt arbete, där man kan sitta helt ostört och avskärmat från kollegornas samtal. ”Det bästa är att utgå ifrån sin egen verksamhet och tänka aktivitetsbaserat. Grundregeln är att det ska finnas plats för alla typer av aktiviteter – från öppna och kreativa ytor till helt tysta platser för enskilt och ostört arbete”, säger Pontus Thorsson.

Akustiktips

1.

Ett heltäckande akustiktak är en bra grund och början. Det ska vara nedpendlat från själva taket och ger en ljuddämpande effekt i hela kontoret.

2.

Ljudabsorberande väggabsorbenter kan med fördel sättas upp i rum där man vill ha extra lugn och ro, men även på valda platser i mer öppna ytor.

3.

Bokhyllor med böcker och pärmar bidrar till att samtal och andra ljud blir mer diffusa. Även rumsavdelare kan vara ett bra alternativ.

4.

Gardiner bidrar till mer trivsam miljö, både visuellt och ljudmässigt. De ska helst vara av lite kraftigare tyg och hänga en bit ut från väggen/fönstret.

5.

Se till att kontorets stolar är så tysta som möjligt. Stolar med ben ska ha tassar och de med hjul bör stå på dämpande underlag.

6.

Ljudabsorberande takskärmar (bafflar) begränsar effektivt ljud från att föras över till omgivningen.

7.

Golvmattor absorberar ljud, men framför allt dämpar de ljudet från steg.

8.

Tänk på att ha ett rimligt avstånd mellan de olika arbetsplatserna.

9.

Det är viktigt att ha rum som är ljudisolerade och som upplevs helt tysta. Här ska man kunna ha möten eller jobba ostört och koncentrerat på egen hand.

10.

Ljudisolerade fönster är en förutsättning för att det inte ska läcka in ljud utifrån. Detta är så klart extra viktigt om kontoret ligger i stadsmiljö eller i anslutning till exempelvis en väg.

Så skyddar du de tysta miljöerna

Det handlar alltså inte om att skapa ett helt tyst kontor, utan snarare om att balansera ljudet och hitta lämpliga ljudmiljöer för alla typer av aktiviteter. Kreativt arbete och brainstorming gör man exempelvis bättre i en sorlig miljö. Men ska man sitta och koncentrera sig kan omgivande samtal skapa stora problem.  ”Vår hörsel har inte utvecklats på 50 000 år. Därför är fortfarande naturen hörselns referens, och i naturen är det aldrig tyst. Att sitta helt tyst kan faktiskt bli påfrestande för många av oss. Så det är inte total tystnad vi är ute efter, utan lugn och ro. Med det sagt så är det alltjämt de tysta ytorna som är den största bristvaran på dagens kontor”, säger Pontus Thorsson.

Det effektivaste sättet att säkerställa en tyst miljö för ostört arbete är naturligtvis att sätta upp en tät vägg. Har ni inte den möjligheten så kan ni istället sätta upp ordentliga ljudabsorberande golvskärmar och därigenom skapa ett rum i rummet för ostört arbete. Se även till att få in mycket absorption i tak och på väggar, inte bara i de avskärmade ytorna utan på hela kontoret. Allra viktigast är det i taket, då detta är den största ytan.

Pontus Thorsson

Akustikkonsult och grundare av Akustikverkstan

Pontus är Teknologie Doktor inom Akustik och hans avhandling handlade om ljudutbredning utomhus. Pontus har lång erfarenhet som akustikkonsult och forskar/föreläser också på Chalmers. Pontus har genomfört mycket lyckad forskning bl.a. på ljud från vindkraft och akustik i lättviktsbyggnader. 

Läs mer på akustikverkstan.se