10 tips för bättre akustik i klassrummet

Bra ljudmiljö påverkar elevernas inlärningsförmåga positivt, både på kort och lång sikt. Dålig akustik innebär däremot att skolresultaten försämras. Ändå glöms ljudet ofta bort när skolor byggs och inreds. Här kommer 10 enkla tips för bättre akustik i klassrummet.

Visste du att hälften av undervisningen i skolan bedrivs i mörker, eftersom undervisningslokalerna inte har fungerande belysning? Eller att varannan sida i studielitteraturen saknas när eleverna ska ta till sig ny kunskap? Nej, så är det förstås inte. Men när det gäller ljud kan faktiskt situationen beskrivas precis så drastiskt.

Ljudstörningar försämrar skolresultaten

Alla vet att ljud kan vara störande, samtidigt som akustik är ett lite undflyende och abstrakt område. Men det finns robust forskning på området som pekar på att elevers kognitiva förmågor påverkas kraftigt negativt av dålig ljudmiljö. Kort utryckt innebär det att ljudstörningar försämrar deras möjligheter att ta till sig information och bearbeta den till kunskap. Unga är dessutom mer känsliga än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud, vilket gör situationen i skolan särskilt allvarlig.  

Dålig akustik i hälften av klassrummen

Några studier visar att så många som hälften av de undersökta klassrummen inte klarar kraven på en fungerande ljudmiljö. Det är en utveckling som ofta förstärks av att skollokalerna inte är anpassade till nya pedagogiska former, med mindre katederundervisning och mer elevcentrerade uppgifter baserade på samarbete och aktiv kunskapsinhämtning i grupp.

Störningar uppstår dessutom inte enbart när lärarens tal dränks i (o)ljud, det vill säga i audiella inlärningssituationer där öronen är direkt inblandade. Även i samband med uppgifter som är mer visuella, till exempel att läsa eller att studera tabeller eller diagram, kan ljud sabotera möjligheten till maximal inlärning.  

Påverkan på lång och kort sikt

Dålig akustik innebär att elevernas hjärnor måste använda så mycket energi åt att sortera bort störande ljud att det blir mindre kognitiv kraft kvar till att faktiskt lära sig något. Och om hälften av klassrummen inte lever upp till kraven på lämplig ljudmiljö, så är ju i praktiken hälften av den totala undervisningstiden bortkastad.

Ännu mer oroande är kanske att det finns en både akut och kronisk negativ påverkan. Det är illa nog att barn och unga får försämrade skolresultat på grund av undermåliga ljudmiljöer, men deras långsiktiga kognitiva utveckling kan också påverkas negativt.

   

Skapa en funktionell ljudmiljö

Det var de dåliga nyheterna. Men det finns också goda nyheter. För det första att det inte handlar om att vi ska ha helt tysta klassrum. Lite bakgrundsljud kan till och med vara positivt, eftersom vår hörsel fortfarande är anpassad efter ett liv i naturen, som ju aldrig är helt tyst. För det andra att det med ganska enkla medel går att skapa funktionella ljudmiljöer och platser i skolan för olika typer av aktiviteter.

Det bästa är förstås att akustiken tänks igenom redan när en skola byggs, till exempel genom anlita akustikexperter redan tidigt i processen. Men även i befintliga byggnader går det att förbättra akustiken.

Olika typer av textilier gör att ljud dämpas och störningarna minskar, så mattor, gardiner och mjuka möbler har en positiv inverkan på ljudmiljön. Akustikskivor på bordsytor, mjuka hjul på stolar och mjukstängning på lådor och dörrar är andra exempel på enkla åtgärder. Flyttbara ljudabsorberande skärmar kan användas för att skapa tillfälliga lugna oaser för eget koncentrerat arbete eller projektbaserade grupparbeten. Och för att få riktigt bra effekt är vägg- och takskärmar bra hjälpmedel.

   

Bra akustik lönar sig

Men blir det inte dyrt? Det beror förstås på hur man tänker, men det korta svaret är: nej. Det kostar inte mer att göra rätt än att göra fel. Tvärtom. Särskilt om det vägs mot inlärningsvinster och långsiktiga samhällsekonomiska perspektiv.

Två svenska experter* har till och med gjort ett enkelt räkneexempel med utgångspunkt i siffror från WHO. De utgår från siffror på försämrad inlärning orsakad av för höga bullernivåer. Siffrorna omvandlar de till förlorad undervisningstid, multiplicerar den med lärarlön – och landar i att dålig akustik i svenska skolor kostar cirka 1,4 miljarder kronor varje år.

Så för att knyta an till de drastiska jämförelserna i starten. Om belysningen slutar fungera eller det fattas sidor i boken, är det självklart att slå larm och göra något åt det. Lika självklart borde det väl vara att reagera om akustiken i skolan inte fungerar?

* Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, och Robert Ljung, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.

    

”Det är ofta de små sakerna som kan göra stor skillnad när det kommer till att förbättra ljudmiljön i klassrummet. Funktionella lösningar som mjuk stängning på lådor och skåp eller hjul på stolar får effektivt bort många av de störande ljud som uppstår i ett klassrum under en dag. Att skapa en bra ljudnivå ser vi som en mycket viktig del av att få till en bra arbetsmiljö för både lärare och elever.”

 

Anders Larsson, Next Education Manager Kinnarps AB

Tio tips för bättre akustik i klassrummet

1.

school_acoustics_1.jpg

Flyttbara skärmar på hjul för att kunna dela av vid grupparbete hjälper till att minska störande ljud och skapar en mer flexibel lärmiljö.

2.

school_acoustics_2.jpg

Ljudabsorberande väggskärmar är effektiva för att ge en generellt bättre ljudmiljö.

3.

school_acoustics_3.jpg

Bord med akustikskivor minskar störande ljud i klassrummet från till exempel pennor. Ljudabsorbenter som monteras under bordsskivan fångar upp och absorberar ljud från hela rummet, till exempel från skrapande stolsben.

4.

school_acoustics_4.jpg

Hjul på stolar och bord minskar irriterande skrapljud.

5.

school_acoustics_5.jpg

Matta på golvet dämpar alla ljud och minskar framför allt ljud från steg och möbler.

6.

school_acoustics_6.jpg

Gardiner dämpar ljud, och gör dessutom rummet mjukare och trevligare visuellt.

7.

school_acoustics_7.jpg

Mjuka möbler är sköna sitta på och har en generellt ljuddämpande effekt.

8.

school_acoustics_8.jpg

Ljudabsorberande innertak gör underverk med ljudmiljön.

9.

school_acoustics_9.jpg

Mjukstängning av luckor och lådor minskar slammer i klassrummet. Och ger ett lugnande intryck överlag.

10.

school_acoustics_10.jpg

Avskilda platser för koncentrerat individuellt arbete eller grupparbeten minskar ljudstörningar och ökar fokus på uppgiften.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa en bra ljudmiljö?

Kontakta oss

Relaterade produkter

Vibe

Vibe

Vibe Tak- / Väggabsorbenter

144 Färger och material | 27 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Golvskärm

144 Färger och material | 110 Varianter

Xact

Xact

323 Färger och material | 16 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Här för dig.
Från början till slut.

Ute efter en särskild produkt? Intresserad av att utforma en lösning specifikt efter era behov? Eller bara nyfiken på vad vi kan erbjuda er? Kontakta oss - vi finns här för dig.