Be a part of – en i gänget

Ella Westlund står bakom möbeln Be a part of som inkluderar den rullstolsburne i gemenskapen.

När Ella Westlund skulle påbörja sitt examensarbete på Beckmans designskola insåg hon att hon kunde förena sina två passioner i livet, formgivning och arbete med människor med funktionsvariationer.

– Jag har vuxit upp med en lillasyster som har Downs syndrom så den världen har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Så fort jag fick möjlighet började jag jobba med konstnärlig verksamhet för människor med funktionsvariationer, något jag verkligen älskar och gör fortfarande.

Ella berättar hur hon som liten fick följa med sin syster till ett upplevelsecenter, Korallen, med olika temarum där man fick ta på allt och känna olika texturer. Så när det var dags att börja jobba med examensprojektet bad hon att få komma dit för att göra research och hämta inspiration.

– Jag upptäckte då att många av barnen sitter i rullstol, och i umgängesrummet där man möter andra föräldrar och barn fanns det inte riktigt plats för den. Där skedde också många viktiga möten dels mellan föräldrar och barn, dels med andra familjer, och dem ville jag underlätta.

Be a part of, här som tresitssoffa, lämnar utrymme för rullstolen mellan två säten.

Ur det identifierade behovet växte sittmöbeln Be a part of fram, som lämnar utrymme för rullstolen mellan två säten att hamna i samma nivå. Den fungerar också utmärkt för exempelvis föräldrar som vill samtala om saker som är svåra eftersom man då kan sitta mitt emot varandra. Projektet blev så pass uppskattat att NC valde att utveckla det tillsammans med Ella till en färdig produkt som kan hjälpa till att skapa inkluderande miljöer.

– Jag ville skapa något som gjorde skillnad för någon. En produkt som förändrar synen på vem allmänna utrymmen är till för. En plats där alla känner sig inkluderade.

Vad tycker syrran om möbeln?

– Nu sitter inte hon i rullstol, men hon tycker att den är rolig. Och det var ju genom henne jag kom i kontakt med hela den här fantastiska världen, så utan syrran hade det aldrig blivit någon möbel.

nc-product-beapartof-855-856-858-9285.jpg

nc-product-beapartof-855-856-858-9490.jpg

nc-product-beapartof-855-856-858-9255.jpg

Inkluderande design

”Jag ville skapa en produkt som förändrar synen på vem allmänna utrymmen är till för.”

Ella Westlund