När forskning möter omsorg

Valfrihet och stimulans, rätt ljus och färg. Inom forskningen vet man vad som krävs av en fysisk vårdmiljö för att äldre ska må bra. Forskaren Helle Wijk förklarar de viktigaste rönen – och varför de allt för sällan blir verklighet.

Vi blir allt äldre. Och behovet av vårdmiljöer för äldre lär inte minska. Men hur ska de utformas för att ge oss det anständiga liv vi förtjänar på ålderns höst? Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet och gästprofessor i vårdarkitektur på Chalmers, har forskat länge i ämnet. De senaste 25 åren har mycket hänt inom forskningen, säger hon. "I dag forskar vård- och arkitekturvetenskaperna tillsammans, såväl nationellt som internationellt. Det säger en del om utvecklingen. Dessutom satsar finansiärerna mer på den här typen av forskningsfrågor, och kommunerna har blivit mer medvetna om att deras miljöer måste beforskas."

Vårdmiljö som är personcentrerad och hemlik skapar de bästa förutsättningarna för trivsel och välbefinnande, enligt Helle Wijk. I sin egen avhandling från 2001 visade hon hur färg kan användas för att förbättra äldres vårdmiljöer. "När vi blir äldre försämras synen och förmågan att uppfatta kontraster. Färgkoder och kontraster kan användas för att väcka igenkänning, locka till användning och förtydliga rumsligheten. Ljussättningen är en annan faktor. Korrekt ljus kan underlätta för den som är äldre att se vad som finns på tallriken, eller läsa dagens tidning."

Äldre kan också ha svårt att gå långt och orientera sig, särskilt nattetid. Därför bör äldreboenden vara småskaliga, utan alltför långa avstånd. "Avståndet mellan sovrum och badrum är en viktig punkt, för där sker många fallolyckor. I en god fysisk vårdmiljö ska du inte behöva irra omkring på ostadiga ben i mörkret, på jakt efter badrummet."

En väldesignad vårdmiljö för äldre innebär även valfrihet för brukarna, understryker Helle Wijk. Det kan handla om plats för egna möbler, men också om möjligheter till både avskildhet och social samvaro. "Äldre människor är ju individer med olika behov, precis som du och jag. Ibland kanske man känner för att äta med andra, andra gånger gör man inte det. Enskilda fåtöljer kan placeras ut för den som vill läsa i lugn och ro, till exempel, och soffgrupper för dem som vill samlas."

Så hur väl utformade är våra äldreboenden?

"Det är väldigt varierande. Många byggdes på sjuttio- och åttiotalet, som små sjukhus med långa korridorer och rum. Det finns också fantastiska exempel som byggts senare, där man satsat på äldreboenden med hemkänsla, både ute och inne."

Vad kan sägas om dagens utemiljöer för äldre?

"Alltför ofta har äldreboenden ingen utomhusmiljö alls, och om de finns så är de svårtillgängliga eller saknar skydd för sol och vind. Alla borde ha tillgång till goda utomhusmiljöer, oavsett ålder."

Vad kan göras bättre, inför framtiden?

"Det vore en bra början att låta äldres åsikter få mer utrymme. Deltagandedesign, där man utgår från vad brukarna själva önskar, har tillämpats länge inom forskning. Det borde även göras inom kommunal vård och omsorg. Rent generellt tar implementeringen av rönen alldeles för lång tid."

Hur kommer det sig?

"Det har varit för lite dialog mellan akademin, vården och omsorgen. Nu måste vi se till att all den forskning vi har också blir verkstad– genom samarbete med samhället, näringslivet, politikerna och media."

”Äldre människor är ju individer med olika behov, precis som du och jag.”

Helle Wijk, professor i omvårdnad och vårdarkitektur

6 tips för bättre äldreboenden

1.

Valfrihet och stimulans

Variation i utformningen är lika viktigt ute som inne.

2.

Använd färgkontraster och koder

Underlättar orientering och förebygger olyckor.

3.

Anpassa ljussättningen

Angeläget för såväl säkerheten som livskvaliteten.

4.

Rätt höjd på möblerna

Det ska vara lätt att sätta sig och resa sig.

5.

Låt äldre delta i utformningen

Brukarnas egna åsikter bör vara en central utgångspunkt.

6.

Anpassa utomhusmiljön

Ska vara lättillgänglig och säker, varierad och med skydd för sol och vind.