Dags att ställa rätt krav på inredningen i vårdmiljöer

Moderna hälsofrämjande vårdmiljöer måste fokusera på individen, baseras på forskning och kunskap samt utformas efter kartlagda behov. Tyvärr bygger många projekt fortfarande på gamla kravställningar. Därför vill inredningskoncernen Kinnarps nu se en förnyelse – det är dags att ställa rätt krav på inredningen i vårdmiljöer!

Genomtänkta lösningar skapar förutsättningar för ökad livskvalitet

Forskning, olika studier och praktiska erfarenheter visar tydligt att rätt utformade fysiska miljöer förbättrar människors livskvalitet och ger positiva hälsoekonomiska effekter. Problemet är att kunskapen sällan når fram när nya vårdmiljöer planeras.

”Många projekt bygger fortfararande på idéer och standarder som formulerades på 1980- och 90-talet, vilket gör att vårdmiljöerna inte har förändrats i takt med tiden. Vi upplever att det ofta ställs fel frågor när inredningen upphandlas och att det måste till en förändring. Till exempel kan en ej eftertänkt inredning kring matplatsen vara otrygg, asocial, bullrig, exkluderande, diskriminerande samt tids- och resurskrävande. Om man istället skapar en väl eftertänkt inredning kan detta förändra situationen till en helt annan verklighet”, säger Johan Franzén, konceptansvarig för Kinnarps Next Care©.

Vinst i livskvalitet och totalekonomi

Kinnarps har lång erfarenhet på området och samarbetar kontinuerligt med ledande experter, forskare och personal inom vård och omsorg, nu senast Gun Aremyr och Helle Wijk. Det starka engagemanget grundar sig i insikten att genomtänkta vårdmiljöer med rätt krav på både funktion och design innebär stora vinster i livskvalitet och välbefinnande för boende, personal och anhöriga.

Det handlar om alltifrån att minska antalet fallolyckor och tunga lyft, till mer subjektiva upplevelser av miljön som kan bidra till bättre hälsa och mindre smärtupplevelse och stress. Hälsovinsten är också en samhällsekonomisk fördel, bland annat i form av en inredning som håller längre över tid men även vad gäller minskade vårdkostnader för de äldre och sjukfrånvaro för personalen.

Tiden för förändring är nu. De närmsta åren måste en mängd nya vårdplatser skapas, med fokus på särskilda boenden, och för att skapa långsiktigt hållbara vårdmiljöer måste inredningslösningarna prioriteras och planeras tidigt i projekten.

”Tesen att dagens lägsta pris kan bli framtidens högsta kostnad gäller verkligen för hur dessa miljöer upphandlas. Vi på Kinnarps kan inte förstå varför särskilda boenden och andra vårdmiljöer håller så olika kvalitet. Det borde vara jämlikt överallt, så att alla människor kan leva ett värdigt liv”, säger Johan Franzén.

Skapa rum för livskvalitet

För att belysa det aktuella kunskapsläget har Kinnarps i kampanjen ”Skapa rum för livskvalitet” intervjuat ledande forskare och pratat med personal inom vården om den fysiska miljöns betydelse. Här finns även exempel på vad Kinnarps ser som ideala inredningslösningar i tre specifika vårdmiljöer – en entré, en matplats och ett vardagsrum.

”För att skapa hälsofrämjande vårdmiljöer är det grundläggande att involvera och samla kunskap från flera olika intressenter tidigt i projektet. Man måste fastställa verksamhetens vision och mål, identifiera utmaningar och möjligheter samt kartlägga behov innan man ritar en inredningslösning. Därför har vi utvecklat vår vårdmiljöanalys Next Care som erbjuder en tydlig vägledande process för utformningen av nya vårdmiljöer. Det är dags att denna nya kunskap får styra när vårdmiljöer projekteras.”

Johan Franzén, konceptansvarig för Kinnarps Next Care©

HAR DU FRÅGOR?

För mer information, kontakta:

Johanna Walden
Concept Marketing Manager

johanna.walden@kinnarps.se
Tel: 0515-38363

OM KINNARPS

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård och omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

OM KINNARPS NEXT KONCEPT

NEXT OFFICE®, NEXT EDUCATION® OCH NEXT CARE® är Kinnarps koncept för att utveckla verksamhetsanpassade arbetsmiljöer till kontor, skola och vård och omsorg. De innebär att man kartlägger och analyserar verksamheten, involverar ledning och medarbetare i förändringsprocessen och med det kunskapsunderlaget som grund skapar skräddarsydda arbetsmiljöer.