Kan den fysiska miljön påverka inlärningen i skolan?

I projektet ”Classroom by” samarbetar inredningskoncernen Kinnarps med experter på lärmiljöer som fått skapa sina ideala klassrum och motivera valen av inredning. Syftet är att visa hur skolans fysiska miljö kan påverka inlärningen och stödja elever i att nå sin fulla potential.

Kan den fysiska miljön påverka inlärningen? Det är Kinnarps övertygade om och de får stöd av både skolpersonal och forskare. En rätt utformad lärmiljö främjar hälsan, höjer prestationen och skapar trygghet för både pedagoger och elever. För att undersöka frågan djupare och skaffa mer kunskap samarbetar Kinnarps med kunniga inom skolans värld. I lärmiljöprojektet ”Classroom by” har rektor Elisabet Ingemarsson, lärmiljöexpert, skoldesigner och forskare Peter C. Lippman, samt Hjärnberikad och Kaka Arkitekter ritat upp sina ideala klassrum och motiverat valen av inredning. Några perspektiv återkommer hos samtliga, så som individanpassat, aktivt, helhet, trygghet, översikt och rörelse, men det finns också skillnader.

"Det har varit ett otroligt givande samarbete och intressant att se hur de här tre klassrummen växt fram. För oss på Kinnarps är det viktigt att skapa lärmiljöer som verkligen stödjer elever och pedagoger i deras vardag. Vi vet hur bra det kan bli om man tar sig tiden att kartlägga behov och involvera alla deltagare i en förändringsresa till en ny lärmiljö innan man bestämmer inredningslösning."

Johanna Walden, Concept Marketing Manager på Kinnarps AB

Genom egen erfarenhet och kontakt med forskare, pedagoger, fysioterapeuter och andra experter inom skolvärlden har Kinnarps genom åren skaffat sig gedigen kunskap om lärande och kopplingen till den fysiska miljön. För Kinnarps är vikten av den fysiska miljöns utformning i skolan självklar. Alla individer är olika, vissa elever behöver till exempel lugn och ro medan andra måste få möjlighet till rörelse. I en inkluderande lärmiljö bör det därför finnas en variation av inredning, så att eleverna kan välja plats efter uppgift, känna sig delaktiga och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är också därför Kinnarps just nu bygger ett testklassrum på huvudkontoret i Kinnarp. Dit välkomnas skolor med sina elever för att hålla lektioner under en dag och testa vilken klassrumsmöblering som passar just dem bäst. På 60 kvm har man byggt upp ett riktigt klassrum där inredningen går att anpassa för olika lärsituationer.

För att skapa skräddarsydda lärmiljöer baserade på varje unik skolas förutsättningar och behov erbjuder Kinnarps även lärmiljöanalyser. Anders Larsson, Next Education Concept Manager på Kinnarps AB, arbetar med skolor inför, under och efter förändringar av deras fysiska miljö genom att kartlägga behov, involvera personal och elever och utföra dessa analyser.

"För oss är skolfrågor otroligt viktiga och engagerande eftersom de handlar om våra barns framtid. Men ett perspektiv som ofta saknas när skolor diskuteras är kopplingen mellan den fysiska miljön och lärandet. Det vill vi ändra på, frågan borde lyftas redan i lärarutbildningar och när skolbyggnader planeras."

Anders Larsson, Next Education Concept Manager på Kinnarps AB

Läs mer om lärmiljöprojektet ”Classroom by”, Next Education® och Kinnarps lärmiljöanalys på kinnarps.se. Där finns också klassrumsskisser, filmer, inköpslistor, referenscase och intervjuer.

HAR DU FRÅGOR?

För mer information, kontakta:

Johanna Walden
Concept Marketing Manager
Johanna.walden@kinnarps.se
0515-38363

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård & omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4,2 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

Om Kinnarps Next Koncept

NEXT OFFICE®, NEXT EDUCATION® OCH NEXT CARE® är Kinnarps koncept för att utveckla verksamhetsanpassade arbetsmiljöer till kontor, skola och vård & omsorg. De innebär att man kartlägger och analyserar verksamheten, involverar ledning och medarbetare i förändringsprocessen och med det kunskapsunderlaget som grund skapar skräddarsydda arbetsmiljöer.

www.kinnarps.se