Kinnarps AB i mål med arbetsmiljö-certifiering

Inredningskoncernen Kinnarps AB kan numera titulera sig som arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. Att erbjuda en god och säker arbetsmiljö är viktigt för Kinnarps och denna certifiering kan ses som en kvalitetsstämpel på deras arbetsmiljöarbete eftersom det är kontrollerat och godkänt av en extern part.

”En bra arbetsmiljö är viktigt för oss på Kinnarps och att vi nu är arbetsmiljöcertifierade innebär en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Vi är stolta över att leverera möbler till arbetsplatser runt om i världen som är producerade i en hälsosam och säker arbetsmiljö.” säger Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability Manager på Kinnarps AB

Det är produktionssiterna i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd som nu har certifierats och det betyder också att samtliga produktionssiter inom Kinnarpskoncernen är arbetsmiljöcertifierade då Materia, Skandiform och NC Nordic Care är certifierade sedan tidigare.

HAR DU FRÅGOR?

För mer information, kontakta:

Johanna Ljunggren
Corporate Sustainability Manager, Kinnarps AB
Tel. +46 (0)515 38 121
johanna.ljunggren@kinnarps.se

Kristina Hjalmarsson
Presskontakt, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0)515 38 287
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se 

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 3,9 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se