Kinnarps agerande med anledning av situationen i Ryssland, Belarus och Ukraina

Den mänskliga tragedin som orsakats av det förödande kriget i Ukraina har påverkat en hel värld. Våra djupaste tankar går till de miljontals människor som drabbas.

På grund av rådande situation i Ryssland, Belarus och Ukraina så har Kinnarps stoppat leveranser till ovan nämnda länder. 

Kinnarps möbelkoncern med sju egna varumärken, har inga direktköp eller indirekta köp via underleverantörer av färdiga produkter i dessa länder. Vi köper heller inte några komponenter eller råmaterial direkt därifrån.

Vi har några exempel där våra underleverantörer av färdiga produkter i sin tur köper komponenter eller råmaterial från ovan nämnda länder. Det pågår ett arbete att styra över till alternativa försörjningsvägar. 

Situationen påverkar inte vår leveransförmåga till våra kunder i dagsläget.