Kinnarps blir avtalsleverantör av möbler till SKL Kommentus

Avtal har nu signerats mellan Kinnarps och SKL Kommentus. Upphandlingen ”Möbler 2017” som gjorts av SKL Kommentus har varit uppdelad i flera anbudsområden där flertalet av dem signerats. Hela ramavtalet beräknas vara värt 1,4 miljarder kronor per år. Avtalet löper över 2 år med eventuell förlängning om 1 + 1 år.

Upphandlingen Möbler 2017 har omfattat ett brett spektra av inredningslösningar, till så väl skola och omsorg som till kontor. Syftet med upphandlingen från SKL Kommentus sida är att täcka in många olika typer av inredningslösningar och tjänster kopplat till inredning för att kunna tillgodose kundernas behov. Kinnarps är en helhetsleverantör som tillhandahåller produkter inom alla tecknade områden som ingår i upphandlingen.

Upphandlingen har lagt fokus på miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning, något Kinnarps brinner för. Hållbarhet har alltid varit en nyckelfråga för Kinnarps som tidigare i år släppte The Better Effect Index, ett verktyg för att mäta hållbarhet i hela kedjan, från design till återbruk. Att själva produkten är bra räcker inte. Hur den tagits fram och vilken effekt den har på individen, omvärlden och den egna organisationen är och förblir lika viktigt. The Better Effect Index är Kinnarps sätt att öka medvetenheten för miljö- & hållbarhetsfrågor och därav är verktyget så kallad Open source och tillgängligt för alla leverantörer i branschen.

Kinnarps har lång erfarenhet av att arbeta med både hållbarhet och inredning i offentlig miljö och vårt mål är att skapa arbetsmiljöer som leder till framgång och välmående – för människan, organisationen och omvärlden i stort. Med vår lokala närvaro på 49 orter i Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr, är vi väl insatta i de behov som kommuner, kommunala bolag och landsting har.

"Vi på Kinnarps är glada och stolta över att få fortsatt förtroende att vara SKL Kommentus helhetsleverantör av hållbart producerad inredning", säger Robert Petersson CEO Kinnarps AB.

Har du frågor?

För mer information kring aktuellt avtal; vänligen kontakta:

Jonny Wigholm, Kinnarps Sverige Försäljning AB
Key Account chef
+46 515 380 43
jonny.wigholm@kinnarps.se

För övriga frågor; vänligen kontakta:

Kristina Hjalmarsson, Kinnarps AB
Presskontakt
+46 515 382 87
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

 

Om Kinnarps

KINNARPS LEVERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se

Nedladdningar