Kinnarps i gemensamt forskningsprojekt som ska bidra i övergången till en cirkulär ekonomi

Humlegården, Kinnarps, IVL och RISE har tagit initiativ till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och testa indikatorer och arbetssätt som ska främja en övergång till en mer cirkulär affärsmodell. Projektet bygger på två case – renovering och uppdatering av möbler samt en ombyggnation av en kontorslokal.

Världen har arbetat i en linjär ekonomi sedan den industriella revolutionen. Idag är behovet av att minska vår klimatpåverkan stort och en omställning till en cirkulär ekonomi är ett viktigt steg på vägen. Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher, där man aktivt söker lösningar för att ställa om till nya affärsmodeller, arbetssätt och processer samt material, mätmetoder och indikatorer.

Utveckla och testa cirkulära indikatorer

Humlegården, IVL, Kinnarps och RISE inleder nu projektet Circularity metrics in business KPI:s (CIRinK 2) som syftar till att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten, på cirkulära affärsmodeller och produkter. Satsningen fokuserar på realistiska case i form av två pilottester av cirkulära produkter och cirkulära erbjudanden. På lång sikt hoppas initiativtagarna att forskningsprojektet kan stötta svensk industri i arbetet med att bygga cirkulära erbjudanden, mäta deras utveckling och addera cirkulära nyckeltal till samlingen av mer vedertagna nyckeltal.

Kräver omställningar

Övergången till en cirkulär affärsmodell är ett stort steg för alla företag. Det krävs nya riktmärken och resultatindikatorer. Att hitta indikatorer för cirkulär ekonomi som är tydliga, enkla att tillämpa och kommunicera har identifierats som en viktig utmaning.

”För att skynda på omställningen och göra det möjligt att ställa krav på hållbart cirkulära möbler och erbjudanden behöver vi kunna mäta de många aspekterna av cirkularitet på ett enkelt och validerat sätt. Det här projektet ger oss möjlighet att vetenskapligt utvärdera hur cirkulära våra produkter är vilket är en viktig del i att säkerställa att det blir hållbart på riktigt”, säger Johanna Ljunggren, Hållbarhetschef på Kinnarps.

”Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt får vi möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Att kunna påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet är en viktig del i vårt kunderbjudande”, säger Mattias Svensson, Chef hållbar utveckling på Humlegården.

Bakgrund och mer information

Projektet sträcker sig från november 2019 till december 2021. Det delfinansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och koordineras av Dr Agnieszka Hunka på RISE. För mer information se projektets hemsida; https://www.vinnova.se/p/circularity-metrics-in-business-kpis---pilot-studies-cirink-2/

För mer information, kontakta

Johanna Ljunggren
Corporate Sustainability Manager, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0)515 38 121
Email: johanna.ljunggren@kinnarps.se

Kristina Hjalmarsson
Presskontakt, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0)515 38 287
Email: kristina.hjalmarsson@kinnarps.se

Madeleine Castenvik Holt
Marknads- och Kommunikationschef
Tel.: +46 (0)8-678 92 35
Email: Madeleine.Castenvik@humlegarden.se

Mattias Svensson
Chef Hållbar utveckling
Tel.: +46 (0)8-678 92 44
Email: Mattias.Svensson@humlegarden.se