Nu blir det enklare att skapa framtidens lärmiljöer - Kinnarps lanserar Next Education®

Under våren 2018 lanserar Kinnarps Next Education®, en metod som gör det lätt att skapa lärmiljöer för morgondagen.

"Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats. För oss som ledande leverantör av inredningar och möbler känns det självklart att kunna stötta skolan som arbetsplats. Vi erbjuder en metod som skapar en unik lärmiljö utefter varje skolas behov och förutsättningar"

Anders Larsson, Kinnarps Next Education Concept Manager

I decennier har skolans pedagogik och didaktik utvecklats. I många fall har dock skolans fysiska utformning sett likadan ut som den alltid har gjort. Idag vet vi att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen. Med bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som låter dig variera din arbetsplats, blir det lättare att hålla koncentrationen uppe. Rätt möbler och utrustning stöttar lärandet i både formella och informella lärmiljöer.

Genom Next Education erbjuder Kinnarps en filosofi och metod som syftar till att ta tillvara på alla de möjligheter som finns för att ge våra unga bästa möjliga färdigheter att klara av en framtid i ständig förändring.

Next Education är en inredningsmetod men också ett förändringsprojekt. På ett strukturerat sätt och med konkreta verktyg arbetar Kinnarps tillsammans med berörda parter fram en hållbar och flexibel miljö som stöttar både elever och pedagoger i sin inlärning och undervisning.

I arbetet med att ta fram Next Education har Kinnarps haft nära samarbete med personer i skolans värld; rektorer, pedagoger, elever, arkitekter, designers, fysioterapeuter etc. Detta har även mynnat ut i samtal om framtidens lärmiljöer. Ta del av dessa möten på Kinnarps web.

Besök www.kinnarps.se/nexteducation för mer information.

Har du frågor?

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Walden, Kinnarps AB
Projektledare Next Education
+46 515 383 63
johanna.walden@kinnarps.se

 

Om Kinnarps

KINNARPS LEVERAR ARBETSPLATSLÖSNINGAR

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 4 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se

Nedladdningar

Ladda ner PR-kit