Omdefiniera arbetsplatsen – framtidens kontor och hur du kan förbereda dig

Precis som samhällen och kulturer förändras med tiden, förändras också hur vi ser på arbetskraft, arbetssätt och våra kontor. På grund av coronapandemin tvingades många medarbetare arbeta hemifrån, oavsett om de ville eller ens var förberedda för det. Det har beskrivits som ett globalt experiment inom distansarbete, och nu börjar effekterna visa sig. Genom att intervjua och samla på sig insikter från yrkesverksamma runtom i Europa har Kinnarps identifierat de utmaningar, behov och möjligheter som denna nya verklighet har gett upphov till – dessa presenteras nu i ett nytt white paper.

"Under pandemin har företag och organisationer ställts inför helt nya utmaningar. Det har gett oss nya insikter i hur kontor och arbetssätt kommer att se ut i framtiden. I våra intervjuer blev det tydligt att det vi saknar mest av på kontoret är varandra och det fysiska mötet. Vi kan tydligt se att framtidens kontor kommer att fungera mer som en mötesplats där samarbete står i fokus. Men vi ser också ett behov av att kunna komma in på kontoret för koncentrerat individuellt arbete. Det är viktigt att utforma varje unikt kontor efter den specifika verksamhetens behov."

Dan Molander, Sales Director, Kinnarps

Vad betyder den här nya verkligheten för kontoret?

Även om arbetet hemifrån har haft varierande framgång för olika organisationer och individer verkar ett mer flexibelt arbetssätt vara här för att stanna. Detta ställer nya krav på hur vi arbetar och utformar våra kontorsmiljöer. Om medarbetarna arbetar på distans två–tre dagar i veckan är det inte kostnadseffektivt att ha ett eget, personligt skrivbord. Vissa anställda kan också komma till kontoret för att samarbeta och andra för att fokusera, vilket skapar ett behov av att designa olika miljöer baserat på dessa aktiviteter. Kinnarps har lång erfarenhet av inredningslösningar för kontor och arbetsplatsstrategi samt har utfört över 200 arbetsplatsanalyser runtom i Europa.

"Vi är övertygade om att det i dag är viktigare än någonsin att kartlägga och analysera hur en verksamhet fungerar och vilka aktiviteter som fungerar bäst på kontoret och vilka som kan utföras på distans. Det är viktigt att blicka framåt och utveckla ett långsiktigt perspektiv. Vi måste sluta planera enbart utifrån dagens läge och börja se kontoret som en plats som måste kunna förändras. Det är först när du förstår dina behov och förutsättningar som du kan börja göra förändringar och skapa en inredningslösning som underlättar de anställdas vardag och bidrar till verksamhetens framgång. Framtidens arbetsplats måste vara flexibel för att kunna förändras i takt med förändrade behov."

Henrik Axell, arbetsplatsstrateg, Kinnarps

I sitt nya white paper betonar Kinnarps vikten av flexibilitet för att skapa framtidssäkrade och hållbara kontor som kan anpassas både på lång sikt och i det dagliga arbetet. Det är vad som krävs för att möta framtidens behov och utmaningar och skapa framgångsrika arbetsmiljöer.

Läs mer på kinnarps.se

HAR DU FRÅGOR?

För mer information, kontakta:

Dan Molander
Försäljningsdirektör, Kinnarps AB
Tel.: + 46 (0)766 973 062
dan.molander@kinnarps.se

Kristina Hjalmarsson
Presskontakt, Kinnarps AB
Tel.: +46 (0)515 38 287
kristina.hjalmarsson@kinnarps.se 

Om Kinnarps

Kinnarps levererar inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hela värdekedjan präglas av hög kvalitet och låg miljöpåverkan - från råmaterial till färdiga lösningar. Kinnarps är en av Europas största tillverkare av inredningslösningar för arbetsplatser med verksamhet i 40 länder och en koncernomsättning på drygt 3,9 miljarder SEK. Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Idag är det fortfarande ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.se