Roll

Art.

Roll | Art. no

Naturlig rock ’n’ roll Roll är betydligt mer än en tamburmajor på hjul.

Roll

Samspelet mellan de fem karaktäristiska rören gör att Roll påminner om ett träd med dess stam, krona och rotsystem, men det är inte bara från naturen som Louise Hederström hämtar sin inspiration. I botten finns också ett genuint intresse för musik i allmänhet och Elvis Presley i synnerhet. Gemensamt för många av hennes möbler är att hon vill inspirera till rörelse och lekfullhet. Roll rör inte på benen likt Elvis, men den kan enkelt flyttas från en miljö till en annan tack vare sina hjul, vilket gör att den användas i allt från flexibla mötesrum till loungemiljöer. Hjulen gör det också enkelt att städa. Roll balanserar på en tunn gren mellan det funktionella och dekorativa. Stramheten, mjukheten och rörligheten gör att Roll skapar karaktär i alla rum.