Education Solution – magasin om lärmiljöer

Den fysiska miljön i skolan påverkar elevers resultat! Genomtänkta lärmiljöer främjar lusten att lära och gör att elever känner sig trygga och inkluderade. Utformningen har stor betydelse för att elever ska nå sin fulla potential och påverkar personalens arbetsmiljö.

Behöver du hjälp med dina lärmiljöer?

Kontakta oss

I det här magasinet delar vi med oss av kunskap och insikter om hur lärmiljöer påverkar elever och personals vardag. Du kommer att få se kundprojekt, läsa om aktuella ämnen och möta experter inom olika områden. Du kommer att få uppleva hur vi tillsammans kan skapa hållbara lärmiljöer för trygghet, fokus, glädje och ett optimerat lärande.

Hållbara lärmiljöer för trygghet och fokus