Så skapar ni den bästa lärmiljön för just er – en meningsfull helhet

Så funkar det!      Därför skapade vi Next Education

Vår lärmiljöanalys tar reda på vad som behövs för att skapa den bästa lärmiljön för just er. Den ger goda förutsättningar för en stöttande lärmiljö och ett underlag att utgå från när inredningsförslaget ska ritas. En viktig del i analysen är också att involvera, inkludera och förbereda alla individer som ska vistas i de kommande miljöerna. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå och analysera för att kunna förbättra.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION FÅR DU EN HELHETSLÖSNING SOM TAR TILLVARA PÅ ALL DEN KUNSKAP SOM FINNS OCH SKAPAR EN UNIK LÄRMILJÖ:

En miljö som stödjer de aktiviteter som elever och pedagoger utför i skolan.

Bättre yteffektivitet och nyttjande av skolans alla lokaler.

En hållbar och flexibel inredning.

Ytor för spontana möten och möjlighet att dela kunskap även utanför klassrummet.

Ökat välmående hos elever och anställda som får röra sig mellan olika ergonomiskt riktiga miljöer.

Så funkar det - 5 enkla steg till er framtida lärmiljö:

1.
Vision

Först samlar vi ledning eller projektgrupp för vision och inspiration. Vi håller en föreläsning om framtidens lärmiljöer grundad i forskning och erfarenheter, gör studiebesök och genomför en workshop för att skapa samsyn. Tillsammans formulerar gruppen värdeord, vision och strategi framåt. Det är viktigt att ledningen har en tydlig idé om varför man ska genomföra förändringen.

2.
Workshops och webbenkät

I nästa steg involveras personal och elever. Nya idéer och tankesätt testas genom konkreta verktyg i workshops. Deltagarna får till exempel chans att reflektera över var de vill utföra olika typer av aktiviteter och får med hjälp av klossar och spelbräde prova att inreda olika lärmiljöer.

I kartläggningen ingår även en webbenkät där deltagarna får svara på frågor kring sin nuvarande lärmiljö och hur de önskar arbeta i sin kommande lärmiljö. Hur stolt är du över din skola? Känner du dig trygg? Finns det platser för koncentration? Finns det platser för samarbete? Hur fungerar klassrummet?

3.
Data

All data från webbenkäten och det som kommit fram i våra möten, diskussioner och workshops sammanställs i en rapport. Tillsammans med er går vi igenom rapporten och dess slutsatser. Vi ger rekommendationer om den fysiska miljön och vad som är viktigt att tänka på i nästa steg när en ritning ska utformas. Med rapporten som grund finns förutsättningar för att skapa den allra bästa lärmiljön för just er.

4.
Implementering

Nu bygger vi upp er nya lärmiljö. Färg, textiler, armaturer, möbler – vi lastar våra blå bilar och paketerar så mycket som möjligt i våra återanvändningsbara filtar istället för engångsemballage. Allt lastas in, monteras och placeras. Så ska det förstås vara när det är en helhetslösning. Sen är det klart. Nu kan lärandet börja!

5.
Uppföljning

Hur har de nya lärmiljöerna stöttat er undervisning? Blev det som ni tänkt er? Det är frågor vi diskuterar och utvärderar på ett uppföljningsmöte. När vi gemensamt blickar tillbaka på processen och ser framåt på alla nya möjligheter, får både ni och vi chansen att lära och förstå mer om hur vi kan göra lärmiljöer ännu bättre i framtiden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med er lärmiljö?

Kontakta oss

Därför skapade vi
Kinnarps Next Education®

Finns det något som är så omdiskuterat som skolan? Trots det, hur ofta hör du någon prata om skolans fysiska miljö?

Låt alla knoppar blomma

Skolans uppgift – att utbilda våra unga för en framtid i ständig förändring – är den viktigaste som finns. När skolan lyckas ta till vara elevernas nyfikenhet och intresse läggs grunden för oändliga möjligheter.

Kinnarps Next Education är en filosofi och metod som handlar om att ta tillvara på alla de möjligheter som finns för att ge våra unga bästa möjliga färdigheter att klara av vad vi bara kan gissa.

Idag vet vi att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen. Med bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som låter dig variera din arbetsplats för att passa dina behov just för stunden, blir det lättare att behålla koncentrationen och du slipper värk och skador. Med rätt möbler och utrustning förstärks lärandet i både formella och informella lärmiljöer.

Bra lärmiljö stärker helt enkelt barnens utveckling och gör dem bättre förberedda för sitt framtida liv. Borde det inte vara vår skyldighet att så långt vi kan ge dem de miljöerna?

Det tycker vi på Kinnarps

Därför gör vi vad vi kan för att bidra till det. Utifrån den forskning som finns jobbar vi ständigt för att hitta nya former, material och koncept som skapar ergonomiska, vackra och flexibla miljöer för lärande. Sedan arbetar vi tillsammans med skolor fram lärmiljöer som stöttar elever och pedagoger i deras inlärning och utveckling.

Nu vill vi inreda framtidens skola med dig

Tillsammans har vi förmågan att skapa en miljö där alla elever får chans att blomma. Så nu undrar vi: är du nyfiken på hur just din bästa lärmiljö skulle kunna se ut?

NEXT EDUCATION STÖTTAR LÄRANDET I SKOLAN

Skolan är Sveriges viktigaste arbetsplats. Next Education är en filosofi och metod som handlar om att ta tillvara på alla de möjligheter som finns för att ge våra unga bästa möjliga färdigheter att klara av en framtid i ständig förändring. Med en lärmiljö utformad efter elevernas och pedagogikens behov och förutsättningar blir den ett stöd för elevernas inlärning och fysiska utveckling. Det är ett mål värdigt den som funderar över möbler för skolan. När vi funderar över framtidens skola får vi inte glömma bort den viktiga roll lärmiljön kan spela för både elever och pedagoger. Med Next Education finns möjligheten att säkerställa att varje elev får de förutsättningar denne behöver för att lyckas.

Nyfiken på vad Next Education skulle kunna innebära för dig?

Kontakta oss