Lärmiljöanalysen visar vägen

I en värld där utvecklingen ständigt accelererar och många olika behov och individer ska ges lika förutsättningar för ett optimerat lärande, ställs det allt högre krav på skolans fysiska miljö. Hur utformar man värdeskapande lärmiljöer där elever mår bra och hittar fokus och där skolpersonal ges förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt?

Behöver du hjälp med din lärmiljö?

Kontakta oss

Vår långa erfarenhet av lärmiljöstrategi gör att vi vet att ett gediget förarbete skapar framgång. Nyckeln är att kartlägga era unika behov och arbetsmönster. Det ger er förutsättningar att nå den bästa och mest hållbara lösningen. Genomtänkta och välplanerade lärmiljöer som möter både elever och skolpersonals behov främjar allt från fokus och inlärning till trygghet och välmående. En god och hållbar investering med andra ord. Låt Kinnarps hjälpa er till den bästa lärmiljön och arbetsplatsen!

1_SE.png

Analys

Definiera slutresultatet

Next Education® behovsanalys lägger grunden för hur era lärmiljöer ska utformas för att stötta elever och skolpersonal på bästa sätt.

2_SE.png

Inredningslösning

Gå från idé till handling

Vi hjälper er att översätta resultatet från behovsanalysen till ett designkoncept,  layout och en konkret ritning. Vi går igenom ergonomi, funktioner och hållbarhet.

3_SE.png

Implementering

Introducera möjligheterna

Vi levererar till er genom vårt egna, effektiva logistik- och leveranssystem och installerar helt enligt ritning. Vi hjälper er att introducera och implementera miljöer, möbler, ergonomi och arbetssätt så att alla förstår vilka möjligheter som finns. 

4_SE.png

Uppföljning

Bättre att veta än att gissa

Med er behovsanalys som grund kan ni sedan kontinuerligt följa upp hur era lärmiljöer fungerar och identifiera om behov förändras.

Next Education® lärmiljöanalys

Vår lärmiljöanalys Next Education® hjälper er att samla in värdefull kunskap och data inför utformningen av era lärmiljöer. Med särskilt utvecklade verktyg guidar våra erfarna lärmiljöstrateger ledningen och beslutsfattare i arbetet med vision, mål och ramverk för projektet. Genom workshops, föreläsningar och en webbenkät hjälper de er sedan att kartlägga behov och arbetsmönster samt involvera skolpersonal och elever på ett genomtänkt sätt. Vi fokuserar på att tänka framåt och inspirerar till att öppna upp för nya idéer kring hur skolans fysiska miljö kan optimeras och användas för att på bästa sätt stötta dagliga aktiviteter. Er insats består av tid, planering, ledningsstyrt förändringsarbete och medarbetarengagemang. Analysen ger er fakta, en gedigen kunskapsbas och ett kvalitativt underlag för hur ert kontor kan utformas för att bäst möta era behov.

Det här får ni med Next Education®

Nulägesanalys

• Betyg på hur väl era nuvarande miljöer stödjer elever och personal utifrån:

   - Trygghet och fokus
   - Samarbete
   - Hälsa och välmående
   - Akustik, ljus och luft
   - Arbetssätt och lärsituationer

 

Hjälp med
förändringsresan

• Ledningsperspektiv

• Personal- och elevperspektiv

• Involvering och onboarding

• Rekommendationer kring den fysiska miljön kopplat till olika aktiviteter

Arealplanering

• Typ av miljöer

• Antal miljöer

• Innehåll i respektive miljö

• m² per miljö samt totalyta

Aktiviteter i analysen

Vision
& mål

progress-01.png

Ledning/Beslutsfattare

 1. 1. Uppstartsmöten
 2. 2. Föreläsning Lärmiljöer för trygghet och fokus
 3. 3. Workshop vision, mål & strategi
 4. 4. Ramverk
 5. 5. Projekt- och tidsplan
 6. 6. Budget

Kartläggning
& involvering

progress-02.png

PERSONAL/REFERENSGRUPP

 1. 1. Föreläsning Lärmiljöer för trygghet och fokus
 2. 2. Information och involvering
 3. 3. Kartläggning arbetssätt och behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerande miljöer
 7. 7. Webbenkät

Resultat
& rekommendationer

progress-03.png

LEDNING/BESLUTSFATTARE

 1. 1. Genomgång av resultatrapport
 2. 2. Beslut om väg framåt
 3. 3. Rekommendationer kring den fysiska miljön kopplat till olika aktiviteter
 4. 4. Arealplanering
 5. 5. Rekommendationer om layout
 6. 6. Kvalitativt underlag för ritning och val av inredning

Frågor att fundera på vid utformning av skolmiljöer

• Stödjer lärmiljöerna trygghet och fokus på inlärning?

• Uppmuntrar lärmiljöerna till samarbete?

• Främjar våra miljöer hälsa och välmående hos elever och skolpersonal?

• Hur upplever vi akustiken, ljuset och luften?

• Är skolan utformad för vårt arbetssätt och olika lärsituationer?

Square_anderslarsson.jpg

Square_tovenojd.jpg

Kontakta oss

Anders Larsson
Lärmiljöstrateg
anders.larsson@kinnarps.se
+46 515 381 28
+46 706 385 102

Tove Nöjd
Lärmiljöstrateg
tove.nojd@kinnarps.se
+46 515 383 70
+46 720 838 170