Mellan mötesplats

Här kan både planerade och spontana möten ske för 7–10 personer. Platsen kan vara en del i en öppen miljö eller stängd för ostörda samtal. Tekniken bidrar även till att göra utrymmet perfekt för presentationer och videokonferenser. Välj om den ska vara bokningsbar eller ej.

Se fler mellan mötesplatser