Öppen skrivbordsplats

Enskilt arbete vid ett av flera skrivbord, personliga eller delade, i en öppen miljö indelad i zoner med olika fokusgrader. I zoner med semi och lågt fokus erbjuds ytor för enskilt arbete och samtidigt möjlighet att enkelt kommunicera med kollegor, dela information och delta i informella samtal. Zoner med högt fokus för enskilt arbete som kräver hög koncentration skapas med hjälp av skärmar, förvaring som rumsavdelare samt textilier. Gemensamma regler och riktlinjer för de olika zonerna bör utarbetas.

Se fler öppna skrivbordsplatser