Plats för dialog/Tyst rum

Här kan du, enskilt eller tillsammans med en kollega, samtala ostört och privat om konfidentiella frågor eller känsliga ämnen. God ljudisole-ring och bekväma, trivsamma möbler skapar en avslappnad atmosfär. Textilier som går att dra för gör det möjligt att välja om det ska vara insyn i rummet eller inte.

Se fler platser för dialog/tysta rum