Projektplats

Ett flexibelt utrymme som är planerat för att stötta team-arbete, utifrån projektets behov och förutsättningar. Snabba uppdateringar, diskussioner och dedikerat arbete under längre eller kortare tidsperioder. Inredningen anpassas enkelt efter uppgiften, samtidigt som tekniken fortfarande är viktig för presentation, idégenerering och kommunikation. Välj om den ska vara bokningsbar eller ej.

Se fler projektplatser