Kundprojekt: Äldreboendet Midsommargården

Fakta

Kund:
Varbergs kommun

Plats:
Varberg

Arkitekt:
D Office Arkitekter AB

Antal lägenheter:
60 fördelade på 6 enheter

Area:
ca 6700 m²

Färdigställt:
1 mars 2021

Inredning som stimulerar sinnen och minnen

Med Midsommargården ville Varbergs kommun sätta en ny standard för framtidens äldreboenden. Visionen är en plats där sinnen och minnen stimuleras. För att lyckas tänkte man igenom inredningens estetik och funktion från grunden. Med stöd av Kinnarps behovsanalys Next Care® har Midsommargården fått en långsiktigt hållbar inredning med fokus på de äldres livskvalitet och personalens arbetsmiljö.

Varberg har som många svenska kommuner en åldrande befolkning, samtidigt som de befintliga äldreboendena börjar bli slitna och otidsenliga. När Midsommargården skulle planeras var ambitionen därför att skapa ett äldreboende som kunde bli en referens också för framtida projekt.

VÄGEN TILL ER NÄSTA VÅRDMILJÖ

Vår behovsanalys Next Care® tar reda på vad som behövs för att skapa den ideala vårdmiljön för just er. Den ger goda förutsättningar för en stödjande vårdmiljö och ett underlag att utgå från när inredningsförslaget ska ritas. En viktig del i analysen är att utbilda ansvariga i rätt kravställning på inredningen. En annan är att involvera, inkludera och förbereda alla individer som ska vistas i de kommande miljöerna. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå och analysera för att kunna förbättra. Läs mer om Next Care® här.

Vi började tidigt i processen med breda samarbetsgrupper som verkligen gick till botten med vad man ville med det nya boendet och hur vi skulle kunna nå så långt som möjligt. Det har varit en spännande kunskapsresa där inte minst Kinnarps stått för många aha-upplevelser.

Marie Sundqvist, projektledare på socialförvaltningen i Varbergs kommun

Midsommargårdens inredning och planlösning syftar till att skapa gemenskap, trygghet och delaktighet för äldre och människor med demenssjukdom. Projektet har, som Marie Sundqvist påpekar, präglats av dialog mellan många olika kompetenser. Allt ifrån demensexperter och tillgänglighetskonsulter till arkitekter och byggherrar. Visionen att stimulera minnen och sinnen syns i dag bland annat i form av en lättillgänglig trädgård och i valet av material och kulörer.

Midsommargården ska vara en plats där helheten speglar sådant som respekt, omtanke och individens värdighet. Den fysiska miljön ska kännas varm och välkomnande för att öka de äldres livskvalitet, samtidigt som den ska ge personalen mer tid till omvårdnad och säkerställa att kommunens investering är långsiktigt hållbar.

Marie Sundqvist, projektledare på socialförvaltningen i Varbergs kommun

Column var.1_midsommargården.jpg

Column var.1_midsommargården5.jpg

Marie berättar att processen började med ett antal träffar med Kinnarps. Det inledande arbetet handlade framför allt om att kommunens arbetsgrupp, med representanter från både vård- och byggsidan, skulle inhämta kunskap, få gemensamma referensramar och skapa en stabil plattform att utgå ifrån.

”Vi uppskattade Kinnarps erfarenhet och kompetens, och att vi också fick se deras produkter för att få mer konkret kunskap hur inredningen till exempel skapar en bättre totalergonomi. Kinnarps förstod vad vi behövde och ville ha, kunde erbjuda den kompetens som krävdes för att leverera en helhetslösning och har de produkter som krävs för att realisera vår vision”, säger Marie Sundqvist.

Kinnarps fungerade på sätt och vis som en brygga mellan arbetsgruppens olika kompetenser och kunde föra in viktiga perspektiv på inredningen. Vi hade stor nytta av deras metod Next Care® och även den handbok om vårdmiljöer som Kinnarps tagit fram.

Marie Sundqvist, projektledare på socialförvaltningen i Varbergs kommun

Upptäck vår handbok för vård- och omsorgsmiljöer!

Ladda ner här

Image_midsommargården3.jpg

Column var.3_midsommargården.jpg

Image_midsommargården2.jpg

Column var.3_midsommargården3.jpg

”I det här projektet var kunden tydlig med att man verkligen ville göra rätt från början och ända in i mål. De förstod vikten av att lägga tid och engagemang från start för att nå ett lyckat slutresultat och här var vår behovsanalys Next Care® ett stöd i deras process”, säger Johan Franzén, ansvarig för Next Care® på Kinnarps. ”I första fasen jobbade vi med att identifiera utmaningar och möjligheter samt definiera värdegrund. Sedan fortsatte vi genom flera workshops att kartlägga behoven och involvera alla relevanta grupper. Vi fokuserade på helhetsfunktion, snarare än enskilda produkter”, fortsätter han.  

I nästa steg handlade det om att göra konkreta förslag på inredningslösningar baserade på analysen, för att skapa en framtidssäkrad inredning baserad på kunskap om verksamhetens unika och verkliga behov. ”Kunskap och kvalitet i alla led blir en långsiktigt god och hållbar investering, när det gäller ekonomin för kommunen, hälsan för boende och personal och upplevelsen för anhöriga”, säger Johan Franzén.

Gillar du det här projektet? Vi vill gärna höra mer om ditt projekt.

Kontakta oss

Pia Lindskog är en av två enhetschefer på Midsommargården. Hon vet av erfarenhet att den fysiska miljön gör stor skillnad i den dagliga verksamheten.

”Det här boendet står verkligen för något nytt. Här finns en stark hemkänsla som känns trygg och trivsam för de äldre, samtidigt som arbetsmiljön avlastar våra anställda så de hinner och orkar lägga mer tid på de boende. Vi som jobbar här har varit med och påverkat inredningen, det är en stor fördel. Kinnarps var verkligen lyhörda, samtidigt som de tillförde nya perspektiv. Man förstår direkt att de tar det här området på allvar”, säger hon.

Pia Lindskog betonar hur viktigt det är med kombinationen av estetik och funktion i möblerna – och inredningen som helhet. För att komma bort från känslan av institution, främja de boendes upplevelse av självständighet och trygg orientering och skapa en arbetsmiljö där också de anställda trivs och mår bra.

Vi ville ha möbler som stimulerar sinnena och känslorna, samtidigt måste vi ha respekt för att vår verksamhet ställer speciella krav. Det krävs båda mjuka och hårda värden. Vi kan inte välja det ena eller andra, utan måste ha helheten. Nyckeln till att vi kan leva upp till våra höga ambitioner är att Kinnarps har inredning som både är snygg och funktionell.

Pia Lindskog, enhetschef på Midsommargården

Marie Sundqvist har hunnit gå i pension efter att Midsommargården öppnades i mars 2021. Hon ser nu tillbaka på projektet med stolthet och glädje.

Jag tycker verkligen att vi satte en ny nivå för äldreboenden med Midsommargården. Här har Varberg och även andra kommuner ett bra exempel på vad som krävs för att skapa framtidens äldreboenden. Låt det ta lite tid, analysera behovet, tänk inredning från början, satsa på långsiktig kvalitet och kombinera estetik med funktion!

Marie Sundqvist, projektledare på socialförvaltningen i Varbergs kommun

Image_midsommargården4.jpg

Column var.1_midsommargården3.jpg

Relaterade produkter

Kurbits chair

Kurbits chair

Jackie

Jackie

Be a part of

Be a part of

Humlan

Humlan

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Nivå soffbord

Nivå soffbord

Maja bord

Maja bord

Gustav

Gustav

Ram

Ram