Behovsanalysen visar vägen

Forskning visar tydligt att den fysiska miljön påverkar människors välbefinnande och livskvalitet. När miljön och inredningen utformas efter kartlagda behov, med ett väl eftertänkt flöde i lokalen och rätt kravställningar, kan miljöer med fokus på trivsel, funktion och inkludering skapas. Värdegrunden i en sådan lösning bygger på empati, förståelse och respekt. Att investera handlar om att vilja förbättra, förändra och skapa en långsiktigt hållbar lösning. Fokus behöver då tidigt vara på avgörande frågeställningar, analys och kunskapsinsamling. Processen kräver också tvärvetenskapliga inspel, lyhördhet och ett tydligt ledarskap.

Behöver du hjälp med dina miljöer för vård och omsorg?

Kontakta oss

Vår långa erfarenhet av att utforma olika miljöer inom vård och omsorg gör att vi vet att ett gediget förarbete skapar framgång. Resultatet är en fantastisk och genomtänkt lösning som möter både boende, personal och anhörigas behov. En hållbar och hälsoekonomisk investering med andra ord. Låt Kinnarps hjälpa er till er nästa vård- och omsorgsmiljö.

1_SE.png

Analys

Definiera slutresultatet

Next Care® behovsanalys lägger grunden för hur era vård- och omsorgsmiljöer ska utformas för att stötta boende, personal och anhöriga på bästa sätt.

2_SE.png

Inredningslösning

Gå från idé till handling

Vi hjälper er att översätta resultatet från behovsanalysen till ett designkoncept,  layout och en konkret ritning. Vi går igenom ergonomi, funktioner och hållbarhet.

3_SE.png

Implementering

Introducera möjligheterna

Vi levererar till er genom vårt egna, effektiva logistik- och leveranssystem och installerar helt enligt ritning. Vi hjälper er att introducera och implementera miljöer, möbler, ergonomi och arbetssätt så att alla förstår vilka möjligheter som finns. 

4_SE.png

Uppföljning

Bättre att veta än att gissa

Med er behovsanalys som grund kan ni sedan kontinuerligt följa upp hur era vård-och omsorgsmiljöer fungerar och identifiera om behov förändras.

Next Care® behovsanalys

Vår behovsanalys Next Care® hjälper er att samla in värdefull kunskap och data inför utformningen av era vård- och omsorgsmiljöer. Med särskilt utvecklade verktyg guidar våra erfarna arbetsmiljöstrateger ledningen, beslutsfattare samt referensgrupp med olika kompetenser och professioner i arbetet med vision, mål och ramverk för projektet.
Genom workshops, föreläsningar och en webbenkät hjälper de er sedan att kartlägga behov och arbetsmönster samt involvera personal, boende och anhöriga på ett genomtänkt sätt. Vi fokuserar på att tänka framåt och inspirerar till att öppna upp för nya idéer kring hur den fysiska miljön kan optimeras och användas för att på bästa sätt stötta dagliga aktiviteter. Er insats består av tid, planering, ledningsstyrt förändringsarbete och medarbetarengagemang. Analysen ger er fakta, en gedigen kunskapsbas och ett kvalitativt underlag för hur era vård- och omsorgsmiljöer kan utformas för att bäst möta era behov.

Det här får ni med Next Care®

Nulägesanalys

• Betyg på hur väl era nuvarande miljöer stödjer boende, personal och anhöriga utifrån:

   - Trygghet och
     självbestämmande
   - Stimulans och delaktighet
   - Arbetsmiljö för personal
   - Inkludering
   - Akustik, ljus och luft
   - Arbetssätt och aktiviteter

 

Hjälp med
förändringsresan

• Ledningsperspektiv

• Personal-, boende och anhörigperspektiv

• Involvering och onboarding

• Rekommendationer kring den fysiska miljön kopplat till olika aktiviteter

Arealplanering

• Typ av miljöer

• Antal miljöer

• Innehåll i respektive miljö

• m² per miljö samt totalyta

Aktiviteter i analysen

Vision
& mål

progress-01.png

Ledning/Beslutsfattare

 1. 1. Uppstartsmöten
 2. 2. Föreläsning Hälsofrämjande miljöer för livskvalitet
 3. 3. Workshop vision, mål & strategi
 4. 4. Ramverk
 5. 5. Projekt- och tidsplan
 6. 6. Budget

Kartläggning
& involvering

progress-02.png

PERSONAL/REFERENSGRUPP

 1. 1. Föreläsning Hälsofrämjande miljöer för livskvalitet
 2. 2. Information och involvering
 3. 3. Kartläggning arbetssätt och behov
 4. 4. Workshops
 5. 5. Intervjuer
 6. 6. Studier av inspirerande miljöer
 7. 7. Webbenkät

Resultat
& rekommendationer

progress-03.png

LEDNING/BESLUTSFATTARE

 1. 1. Genomgång av resultatrapport
 2. 2. Beslut om väg framåt
 3. 3. Rekommendationer kring den fysiska miljön kopplat till olika aktiviteter
 4. 4. Arealplanering
 5. 5. Rekommendationer om layout
 6. 6. Kvalitativt underlag för ritning och val av inredning

Frågor att fundera på vid utformning av vård- och omsorgsmiljöer

• Ger miljöerna trygghet och självbestämmande?

• Främjar miljöerna stimulans och delaktighet?

• Stöttar miljöerna personalen i deras arbete?

• Inkluderas alla, inklusive anhöriga, på ett naturligt sätt?

• Hur upplever vi akustiken, ljuset och luften?

• Är miljöerna utformade för vårt arbetssätt och de aktiviteter som sker?

johanfranzen_portrait_sq2.jpg

Square_tovenojd.jpg

Kontakta oss

Johan Franzén
Next Care® Concept Manager
johan.f@ncnordiccare.se
+46 708 511 560

Tove Nöjd
Arbetsplatsstrateg
tove.nojd@kinnarps.se
+46 515 383 70
+46 720 838 170