Kundprojekt: Hitachigymnasiet

Fakta

Kund:
Hitachigymnasiet i Ludvika. Hitachigymnasiet ingår i en koncern tillsammans med ABB-gymnasiet i Västerås, Vattenfallgymnasiet i Forsmark och Mälardalen International School i Västerås.

Plats:
Ludvika

Antal elever:
105

Antal personal:
10-12

Arkitekt:
Arqly

Inredningsarkitekt:
BSK

Yta:
1631 m²

Färdigställt:
Januari 2023

Modulära soffan Pio i en rund kombination bjuder in till en naturlig mötesplats.

Trygg lärmiljö och visionär arbetsplats

"Inredningen stärker vår identitet och attraktivitet"

Hitachigymnasiet i Ludvika ska vara både en attraktiv teknikutbildning och en brygga ut i arbetslivet för eleverna. ”För oss är det viktigt att inredningen känns vuxen och efterliknar en arbetsplats så mycket som möjligt, samtidigt som den erbjuder en trygg och inspirerande lärmiljö”, säger gymnasiets VD Inga Näslund.

Hitachigymnasiet har en historia av nära samarbete med näringslivet och huserar sedan januari 2023 i samma lokaler som Hitachi Energy i Ludvika. Det är en koppling som präglar verksamhetens vision och arbetssätt – liksom lärmiljön.

"Vi är inte bara en gymnasieskola utan även en brygga ut i vuxen- och arbetslivet för våra elever. Den visionen speglas i vår fysiska miljö och bidrar till att vi upplevs både som en attraktiv utbildning och inspirerande arbetsplats."

Inga Näslund, VD på Hitachigymnasiet

Column var.1_hitachi.jpg

Lärsalarna har inretts med ergonomiska stolen Xpect som med sin flexande rygg tillåter mikrorörelser och motverkar statiskt sittande. En design som ger högre komfort och bidrar till att hålla koncentrationen uppe längre. Xpect är dessutom enkel att stapla och hänga upp på bordet vilket bidrar till hög flexibilitet.

Column var.1_hitachi2.jpg

Studieytor med hållbara stolen Nilo, här med hjul för högre flexibilitet. Klädda möbler och textilmatta bidrar till en god ljudmiljö för bättre fokus.

Column var.1_hitachi3.jpg

Soffan Point, tillsammans med Asto bord, skapar en trygg bas i inredningen och erbjuder många sittplatser. Point finns i en mängd modulära varianter som går att kombinera på olika sätt.

Sättet att leva upp till den målbilden är att klassrummen fått en mer traditionell skolsittning, medan de gemensamma utrymmena tillåts ta ut svängarna mer. Här finns produkter och miljöer som färgstarka, kreativa och arbetsplatsliknande – och samtidigt stöttar fokuserad inlärning.

”För oss handlade det här om att ville skapa en helhetsupplevelse med miljöer som passar olika lärsituationer, uppgifter och individer. Det var inte minst viktigt att skapa en bra totalergonomi vad gäller ljud och ljus för både elever och medarbetare”, säger Inga Näslund.

I klassrummen har eleverna möjlighet till stolen Xpect och bordet Origo i två olika höjder. Det erbjuder variation och inkludering. Varm, jordnära färgskala inbjuder till lugn och studiero.

Den speciella utmaningen att skapa lärmiljöer för nästan-vuxna elever krävde alltså en del nytänkande. De mer traditionella skolmöblerna har blandats med möbler och lösningar man oftare hittar på kontor. Men projektet innefattade också en inventering av befintliga möbler. Hållbarhet är ett av Hitachigymnasiets kärnvärden och skolan ville återanvända så mycket som möjligt för att vara både miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

”Kinnarps team var här och gick igenom alla våra möbler. Trots att vi var noga med att inredningen skulle hänga ihop både utseendemässigt och praktiskt kunde vi tack vare noggrann planering behålla en hel del möbler. Genom att vi bytte bordsskivor och klädslar smälter de gamla produkterna in perfekt i den nya helheten.”

Inga Näslund, VD på Hitachigymnasiet

Column var.1_hitachi6.jpg

Ett av grupprummen är möblerade med återbrukade möbler som på ett genomtänkt sätt integrerats i den nya skolan. Bordet Origo har fått ny skiva och en äldre stolsmodell från Kinnarps har klätts om.

Column var.1_hitachi7.jpg

Hållbar cirkularitet. Stämpeln i botten vittnar om att möblerna redan levt ett långt liv. Tack vare hög kvalitet och Kinnarps cirkulära tjänster kan de nu fortsätta leva vidare ytterligare.

Teamwork, Realwork, Dreamwork

Hitachigymnasiets vision sammanfattas i uttrycken Teamwork, Realwork och Dreamwork, ord som också var vägledande när inredningen skapades. Teamwork handlar om att skapa förutsättningar för samarbeten genom att de gemensamma studieytorna har flexibla verksamhetsanpassade lösningar.

Realwork syftar bland annat på närheten till näringslivet och realiseras i lärmiljön genom den arbetsplatsliknande inredningen med bland annat moderna sittgrupper. Och Dreamwork siktar in sig på den innovationskraft och fantasi som krävs för att eleverna ska kunna möta morgondagen stora utmaningar och bidra till en hållbar framtid – vilket inte minst manifesteras i det populära elevkaféets dynamiska inredning och färgsättning.

”Vision och fysisk miljö måste gå hand i hand för att vi ska vara trovärdiga och leva upp till våra värderingar och vårt varumärke. Nu har vi en inredning som stärker både vår identitet och attraktivitet. Miljön präglar elevernas beteende på ett positivt sätt och skapar goda förutsättningar för vår verksamhet.”

Inga Näslund, VD på Hitachigymnasiet

Behöver du hjälp med att utforma dina lärmiljöer? Vi hjälper gärna dig!

Kontakta oss

Column var.1_hitachi4.jpg

Column var.1_hitachi5retusch.jpg

Relaterade produkter

Pio

Pio

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Nilo

Nilo

318 Färger och material | 18 Varianter

Origo

Origo

27 Färger och material | 32 Varianter

Nexus

Nexus

34 Färger och material | 7 Varianter

Point

Point