Hållbar cirkularitet

Att något är cirkulärt betyder inte automatiskt att det är hållbart. På Kinnarps tror vi på hållbar cirkularitet. Det är viktigt att vi skapar inredningslösningar och möbler som som håller för användning över lång tid. Allt handlar om att göra medvetna val, skapa flexibla lösningar och välja hög kvalitet. På så sätt kan du öka trivsel och effektivitet i verksamheten samtidigt som du hushåller med naturens resurser och skapar förutsättningar för en låg livscykelkostnad.

Det ska vara enkelt att göra skillnad.

3 nycklar till en hållbar 
och cirkulär inredning

SV-Tre cirklar med rubriker-WEBB.png

SV-Tre cirklar med rubriker-WEBB2.png

SV-Tre cirklar med rubriker-WEBB3.png

Förändring börjar
med förståelse

1. GÖR MEDVETNA VAL

 

Lägg tid och eftertanke i början av ditt projekt för att ta reda på vad du faktiskt behöver. Det gör att du får en inredningslösning som underlättar dina arbetsuppgifter och som främjar välmående och prestation. Genom medvetna val kan du påverka verksamhetens effektivitet samtidigt som du hushåller med naturens resurser. Utgå från verksamhetens vision och arbetssätt framåt och kartlägg sedan behoven. 

Lösningen ska inte bara vara hållbar för miljön, den ska också vara hållbar ur ett ekonomiskt och ergonomiskt perspektiv. Genom våra arbetsplatsanalyser hjälper vi dig att samla in värdefull kunskap och data inför utformningen av de nya miljöerna. De lägger en stabil grund att stå på samtidigt som de ger bättre förutsättningar att lyckas. Först då kan du göra verklig nytta för både människor och miljö.

Förändring är det
enda konstanta

2. SKAPA FLEXIBLA LÖSNINGAR

 

Det kanske låter konstigt, men vägen till stabilitet bygger på flexibilitet. Om din lösning ska vara hållbar och cirkulär, så måste dina möbler och lösningar också vara flexibla, modulära och multifunktionella. Tänk därför på vad du behöver just nu, men också på vad du kommer att behöva längre fram. Du ska inte behöva byta ut dina möbler om behoven, kraven eller spelreglerna ändras. Det ska alltså vara lätt att ställa om och skifta fokus i takt med att dina behov förändras. 

Om inredningen är skapad för att vara flexibel, så kan din miljö fungera för många olika aktiviteter och arbetssätt samt för olika typer av människor.
I slutändan handlar flexibilitet om att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar och samtidigt prestera på topp. Det kanske blir en annan väg, men du kommer garanterat fram till målet.  

Förändring handlar
om detaljerna

3. VÄLJ HÖG KVALITET

 

För oss handlar hög kvalitet om en mängd olika parametrar. Det betyder att vi skapar möbler som är designade för att användas länge och ofta, av dig och nästa användare. Våra möbler är förberedda för att med enkelhet kunna repareras, tvättas och uppgraderas för att öka en redan från början lång livslängd ytterligare. Dessutom använder vi hållbara material och lägger stor vikt vid att se till att både rätt material och färger hamnar på rätt plats.

Hög kvalitet är något som kan upplevas, kontrolleras och förbättras. Med Kinnarps kan du vara säker på att högt ställda kvalitetskrav efterlevs, hela vägen från materialval, tillverkning och certifieringar till transport, leverans och användning. Hög kvalitet är samma sak som en god investering, helt enkelt en hållbar inredning med låg livscykelkostnad.

Möbler och löften
som håller

Hållbarhet och cirkularitet är på allas läppar idag. Hos oss har det varit en naturlig och självklar del av vårt arbete sedan vi grundades 1942. Vårt mål har alltid varit att leverera högkvalitativa, attraktiva möbler och lösningar som håller riktigt länge, för dig och nästa användare. Något som skapar funktionella och tilltalande miljöer där människor trivs, mår bra och kan nå sin fulla potential. Det sker dessutom på ett resurseffektivt sätt med varsam hand och respekt för naturen. Du kan därför vara säker på att det är möbler som är enkla att tycka om, använda, tvätta, klä om, uppgradera och återvinna. Om du följer våra råd får du en framtidssäkrad och attraktiv lösning som stöttar dig och kan utvecklas över tid. Då vet du också att Kinnarps gör skillnad för både dig, din organisation och miljön.

Tjänster som får människor och
miljö att hålla över tid

ANALYS AV DIN VERKSAMHET

Kartlägg och identifiera vilka behov du har i dina miljöer med hjälp av våra arbetsplatsanalyser för kontor, skola och omsorg.

HÅLLBAR LEVERANS

Vi återanvänder vårt transportemballage samt tar ett totalansvar för montage och utplacering enligt ritning.

FLYTT

Oavsett om du behöver omplacera dina möbler i lokalerna eller om du flyttar till annan adress hjälper vi till.

HOLISTISK ERGONOMI

Utöka din kunskap kring hållbara och framgångsrika arbetsmiljöer med våra föreläsningar och workshops.

INVENTERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Få en överblick över din inredning, dess värde och hur den bäst kan underhållas, uppdateras, placeras och fungera för dina nuvarande och framtida behov.

KÖP CIRKULÄRT ONLINE

I Kinnarps Online Store kan du både köpa nya och återbrukade möbler med hög kvalitet.

MÖBELSERVICE PÅ PLATS

Vi underhåller dina möbler direkt hos dig eller i vår specialutrustade servicelastbil.

 

MÖBELTVÄTT

Rena möbler förstärker en attraktiv arbetsplats. Dessutom förlänger du möblernas livslängd när du tvättar dem.

RENOVERING OCH UPPGRADERING

Renovering ger möblerna nytt liv och de håller ännu längre. Med t.ex. nya funktioner och färgsättning får befintliga möbler nytt utseende och nya användningsområden.

ÅTERVINNING

Vi hjälper till att återvinna möbler som nått sin maximala livslängd på ett miljövänligt sätt.

 

Tjänsterna kan variera lokalt. Kontakta ditt närmsta Kinnarpskontor för mer information.

Lägg märke till
förändringen

Alla våra återbrukade produkter som vi har uppdaterat, tvättat eller renoverat har en tydlig märkning. Märket sitter på möbeln vid leverans och syns i anslutning till respektive möbel i vår Online Store.

Ge möblerna
nytt liv hos dig

Kinnarps har en mobil verkstad inuti en specialtillverkad servicebil. Det gör att vi kan renovera, uppgradera och renovera dina möbler direkt på plats hos dig. Inne i lastbilen ger vi dina möbler nytt liv. Det är också bra för miljön, eftersom vi minskar transporterna.