Kundprojekt: Järfälla gymnasium

Fakta

Kund:
Järfälla gymnasium

Plats:
Järfälla

Arkitekt:
Atrium Ljungberg

Yta:
3250 m²

Antal våningar:
1 våningsplan

Antal skolpersonal:
Cirka 45 lärare och övrig personal

Antal elever:
Arbetsplats för upp till 500 elever

Färdigställt:
Skolstart januari 2022

Utrymme för lärande med tillgänglighet i fokus

Annorlunda, inkluderande och inspirerande lärmiljö för gymnasieelever i Järfälla gymnasium. När Järfälla gymnasiums högskoleförberedande program flyttade till nya lokaler i BAS-huset i Barkarbystaden fick Kinnarps uppdraget att skapa inredning som främjar lärande och möter unga vuxnas behov av såväl kreativ samvaro som lugn och avskildhet. Skolan tillämpar Tillgängligt Lärande enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens kriterier, vilket gjorde att Kinnarps ytterligare utmanades att tänka utanför boxen för att omsätta skolledningens och elevernas idéer och behov till verklighet.

Dialog och samråd gav samstämmighet, inkludering och trivsel

För att hitta en helhetslösning som alla kunde samlas kring hölls en tät dialog mellan Kinnarps och Järfälla gymnasium, där både elever, rektor och personal involverades i beslutsprocessen. Exempelvis presenterade Kinnarps fler förslag på sittmiljöer än vad som ingick i beställningen, med syftet att eleverna skulle testa och rösta fram fyra favoriter. Resultatet är en studie- och arbetsmiljö som är starkt förankrad hos eleverna och där alla känner sig delaktiga.

Tillgängligt lärande för unga vuxna

Uppdraget till Kinnarps var tydligt, Järfälla gymnasiums nya lokaler ska återspegla att gymnasiestudierna är en tröskel till vuxenlivet och förberedande för högskolestudier eller arbete. Inredningen är omsorgsfullt utvald och sammansatt för att skapa utrymme för utveckling och lärande, med plats för såväl samarbete i grupp som möjlighet till avskildhet och fokus.

Bokningsbara grupprum för samarbete och studierum för fokus

Med inspiration från moderna arbetsplatser skapades en öppen och flexibel inredning som mer påminner om elevernas framtida arbetsplatser än om traditionell skolinredning. Lokalerna har, förutom den öppna ytan Studietorget, både bokningsbara grupprum och studierum där man kan studera i lugn och ro, ensam eller i grupp.

God ljudmiljö med välplanerade lösningar och smarta materialval

Lokalerna i BAS-huset flödar av ljus, både från golv-till-tak-fönster runt hela våningsplanet och från mitten av huset där det är öppet upp till tionde våningens glastak. En gymnasieskola med flera hundra elever och lärare genererar därtill mycket ljud så för att skapa en god ljudmiljö har Kinnarps noggrant arbetat med klädda möbler, textilier och ljudabsorberande skärmar.

Alla klassrum har inretts för att främja flexibilitet och dynamik. Här uppmuntrar stolen Xpect till rörelse och erbjuder alla elever en bra ergonomi. Bordet Origo med hjul gör det enkelt att förändra rummet beroende på lärsituation, vilket var ett starkt önskemål från lärarna.

Uppdrag med fokus på hållbara lösningar

Hållbarhetsfokus och miljöhänsyn i alla led genomsyrar Järfälla kommuns hela verksamhet och man är först ut i Sverige med att certifiera en hel stadsdel, just Barkarbystaden där Järfälla gymnasiums nya lokaler finns. Alla möbler från Kinnarps egna varumärke tillverkas i Sverige av noggrant utvalda, hållbara material. Alla leveranser sampackas och transporteras utan onödigt engångsemballage.

Hållbarhetsaspekten var ett avgörande kriterium i upphandlingen och genomsyrade hela uppdraget. Kinnarps kunde både möta och överträffa våra krav på hållbarhet, såväl på miljö- som kvalitetsområdet. Kinnarps möbler och inredning håller oslagbart hög kvalitet, de är slitstarka och funktionella och håller år efter år, så att vi kan fokusera på verksamheten.

Mariella Augustsson, rektor.

Ett uttalat önskemål var att lokalernas belysning skulle bidra till rummens estetik, inte bara förse dem med ljus. Här ses ett fint exempel på hur en armatur med sina vida skärm ramar in och kompletterar inredningen. Fields soffor med hög rygg skapar ett ombonat rum-i-rummet och framför inbjuds elever att sitta ned vid vid Asto bord och tillhörande stolen Leia med klädd sits för extra komfort.

Med detta projekt har Kinnarps mött Järfälla gymnasiums krav på många olika aspekter av hållbarhet, social så väl som miljömässig och kvalitetsmässig. Genom tät dialog med skolledning, lärare och elever genom hela processen har man landat i en lösning där alla känner sig inkluderade och där den nya skolmiljön skapar bästa förutsättningar för tillgängligt lärande i många år framöver.

Vi är jättenöjda med Kinnarps leverans och det har verkligen varit ett härligt samarbete. Ett projekt som detta är en stor investering för en skola, den ska hålla i både funktion, färg och form i många år framöver. Som rektor är detta ett once in a lifetime-projekt, därför är det betryggande och belönande att veta slutresultatet blev ännu bättre än förväntat. Kinnarps omsatte vår vision till verklighet.

Mariella Augustsson, rektor.

Sammanfattning

  • • En inredningslösning som stöttar olika aktiviteter med devisen ”Det ska vara lätt att studera rätt”

    • Studiemiljö som bygger på Specialskolemyndighetens kriterier för Tillgängligt lärande

    • Hållbarhetsfokus i miljömässiga, kvalitetsrelaterade och sociala aspekter

    • Inkluderande process med fokus på dialog skapade engagemang och ger trivsel

Relaterade produkter

Space

Space

Space Skåp med jalusi

51 Färger och material | 65 Varianter

Jig

Jig

319 Färger och material | 4 Varianter

Leia

Leia

350 Färger och material | 15 Varianter

Fields

Fields

297 Färger och material | 23 Varianter

Vagabond

Vagabond

Plint

Plint

Frisbee

Frisbee

329 Färger och material | 6 Varianter

Xpect

Xpect

298 Färger och material | 36 Varianter

Xact

Xact

323 Färger och material | 16 Varianter