System.String[]

Utbildningsbord för utvecklande lärmiljöer

Utbildningsbord för utvecklande lärmiljöer

Läs mer

Flexibilitet med hopfällbara bord och skrivbord

För att göra det enkelt att möblera om lokalen efter behov så erbjuder vi bland annat det hopfällbara bordet, Foldex. Starta dagen med med föreläsning, möblera om för ett grupparbete och avsluta med en öppen diskussion. Det är lätt att flytta runt borden när de har hjul och få möbleringen att stötta hela dagens aktiviteter. Foldex är även hopfällbart – ta fram de bord som behövs för dagen och ställ undan resten.

Skolbord som stöttar en inspirerande undervisning

Kinnarps elevbord har designats speciellt för skolmiljöer. Det innebär att de har inbjudande former med möjlighet till spännande färgsättningar för inspirerande undervisningssammanhang. Utbildningsborden är också stabila och tåliga; de har en robust konstruktion och är byggda i material som klarar det aktiva och händelserika livet i skolan. En grundtanke när vi designar våra skolbord, är att det enkelt ska gå att möblera om i klassrummet. Du kan använda elevborden fristående eller koppla ihop dem till olika kombinationer och flera av dem är även hopfällbara. På det här sättet får du flexibilitet i undervisningen och kan enkelt anpassa skolbord och möblering efter hur du har lagt upp lektionen eller föreläsningen.

God akustik och lägre ljudnivå i klassrum och skolor är viktigt för att eleverna ska få arbetsro. Därför har våra utbildningsbord designats speciellt med tanke på akustiken. Flera av skolborden kan också kompletteras med smarta tillbehör som ljudabsorbenter för en harmonisk lärmiljö eller hjul för enkel förflyttning. Utbildningsborden blir en perfekt kombination med Kinnarps elevstolar och elevförvaring – för en komplett och funktionell lärmiljö.