Utbildningsbord

UTBILDNINGSBORD FÖR UTVECKLANDE LÄRMILJÖER. Kinnarps bord för utbildning och skola är utvecklade speciellt för lärmiljöer. Med sina genomtänkta och flexibla funktioner stöder de både individens och organisationens lärande. Elevborden passar lika bra i det lilla klassrummet som i större utbildningssalar och auditorier. Utbildningsborden kan användas i traditionella klassrumssittningar eller i mer informella sammanhang, till exempel olika projektarbeten och grupparbeten.