Kundprojekt: Psykiatrins kvarter

Fakta

Kund:
Västfast och Södra Älvsborgs sjukhus psykiatrienhet

Arkitekt:
White Arkitekter

Verksamhet i den renoverade byggnaden:
Psykiatrins öppenvård och administrativa lokaler

Verksamhet i nybyggnationen:
Slutenvårdsavdelningar, en akutavdelning för en 80-bäddsenhet för vuxenpsykiatri (VUP), en 10-bäddsenhet för barn och ungdomspsykiatri (BUP) samt en rehabiliteringsenhet och administrativa kontor

Plats:
Borås

Våningar:
6

Färdigställt: 
2022

Hållbar cirkularitet och återbruk i fokus

Psykiatrins kvarter är en storinvestering i att samla den psykiatriska vården inom Södra Älvsborgs sjukhus. Det är också en betydande satsning på att använda återbrukade möbler för att skapa ett hållbart cirkulärt flöde. ”Inredningen är en viktig del av vården och vi är positivt överraskade av hur bra det kan bli med återbrukade möbler när lösningen är genomtänkt och välplanerad”, säger projektledaren Pernilla Jansson.

Psykiatrins kvarter i Borås består av en ny stjärnformad byggnad och en renoverad äldre byggnad som binds samman av en nybyggd huvudentré. Syftet med projektet är att samla all psykiatrisk vård i upptagningsområdet på en plats och skapa mer ändamålsenliga miljöer för både patienter och personal. ”Våra lokaler ska inte upplevas som en stängd institution utan kännas välkomnande och främja patientens oberoende, frihet och självansvar, samtidigt som de är lugna, trygga och säkra för alla som rör sig i huset”, säger Pernilla Jansson. Det som också gör projektet speciellt är att cirka tre fjärdedelar av möblerna i den äldre byggnaden är återbrukade, många av dem renoverade, förnyade och anpassade av Kinnarps.

Vi trodde inte att vi hade så mycket inredning som kunde tas om hand, men efter renoveringen går det inte se skillnad på de återbrukade och de nyproducerade möblerna. Allt är lika fräscht och hänger ihop som en harmonisk helhet.

Pernilla Jansson, projektledare Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

Soffor och fåtöljer från serien Humlan fick behålla sina ben i björk men kläddes med nytt konstläder.

I början av projektet gjordes en inventering av den befintliga inredningen för att undersöka vilka av de gamla möblerna som både passade White Arkitekters inredningskoncept och var lämpliga att renovera och uppdatera. I antal landade det på ca 900 möbler, varav Kinnarps uppdaterade och förnyade 600 av dessa.

”Efterfrågan på hållbara lösningar, däribland återbruk, växer och vi har bra system som klarar också omfångsrika och komplicerade projekt. Det finns bara vinnare i den här utvecklingen, inte minst miljön”, säger Peter Göransson, Kinnarps Borås. Men att något är återbrukat betyder inte automatiskt att det är hållbart. Först måste en professionell bedömning göras så att produkter som inte lämpar sig vare sig hållbarhetsmässigt eller innehållsmässigt tas bort.

Kravet var att de nya och återbrukade möblerna skulle följa samma höga miljökrav och genomtänkta inredningskoncept för att hålla över tid.

Pernilla Jansson, projektledare Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

Nytt och återbrukat i harmoni. Nyproducerade soffan Noon får sällskap av återbrukade stolarna Vigor och Afternoon och bord i väntrummet - allt i enhetliga gröna nyanser. 

Stolen Jig kläddes i en harmonisk och dov grön nyans.

Vill du utveckla och förnya dina miljöer? Vi hör gärna mer om ditt projekt.

Kontakta oss

Före och efter. Kinnarps stolsklassiker Valv fick ett helt nytt och modernt utseende!

En annan viktig faktor i ett verkligt hållbart cirkulärt flöde är att möblerna redan från början är tillverkade på ett hållbart sätt med miljövänliga material och hög kvalitet. Det faktum att en stor andel av de möbler som återbrukades kom från Kinnarps med tillverkning i Sverige förenklade processen och bidrog till att det cirkulära flödet kunde hållas fullt ut i projektet. I Kinnarps fabrik i Skillingaryd fick sitsar och ryggstöd nya hållbarhetscertifierade tyger/konstläder och underreden sprut- eller pulverlackerades. Möblerna fraktades sedan tillbaka till Borås på Kinnarps utmärkande sätt, inslagna i återanvändningsbara filtar istället för engångsemballage och transport på fossilfritt bränsle i egna lastbilar.

"Vi fick först höra att det inte fanns speciellt mycket möbler att återbruka, men när vi åkte ut och tittade upptäckte vi en stor potential. Och så är det ofta, det går nästan alltid att återbruka mer än vad många tror utan att kompromissa varken med funktion eller utseende. Vår gestaltningskunskap är viktig för slutresultatet", säger Susanna von Eyben från White Arkitekter.

I det här fallet handlade det om cirka 20 år gamla produkter som fick nytt liv och kan fortsätta vara aktuella och stötta verksamheten. Ju längre livscykel en möbel har desto lägre miljöpåverkan har den. För oss är det därför oerhört viktigt att våra möbler kan användas över lång tid och på det sättet får en låg livscykelkostnad.

Peter Göransson, Kinnarps Borås

Pernilla Jansson är också mer än nöjd och övertygad om att återbruk kommer att bli allt vanligare inom Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs sjukhus.

"Hållbarhetsargumenten är starka. De miljömässiga och ekonomiska är självklara men det finns även sociala aspekter. Vi som jobbar här känner oss stolta över att vi använt våra resurser effektivt och eftersom vi är en skattefinansierad verksamhet skapar återbruk också legitimitet för oss hos medborgarna", säger hon.

Vi har försökt att återbruka så mycket som möjligt även tidigare, men har inte alltid haft tillräckligt med kunskap, resurser och rutiner. Nu har vi lärt oss mycket av både White och Kinnarps och sett att det fungerar fantastiskt bra om man jobbar medvetet och metodiskt både i gestaltnings- och utförandefasen.

Pernilla Jansson, projektledare Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs sjukhus

Plats för paus. Fåtöljen Invito kläddes om i en dov, blå färg.

Omtyckt lunchrum. Uppdaterade stolar och soffa i jordnära färger enas i lunchrummet.

Fåtöljen Vigor uppdaterades med härliga gröna toner.

Hållbar cirkularitet

Att något är cirkulärt betyder inte automatiskt att det är hållbart. En hållbar och cirkulär inredning handlar om att göra medvetna val, skapa flexibla lösningar och välja hög kvalitet. Vi erbjuder allt från behovsanalys, inventering och inredningslösning till rådgivning kring ergonomi, färg- och materialval samt uppdateringar av befintliga möbler.

Upptäck våra cirkulära tjänster

Relaterade produkter

Humlan

Humlan

Jig

Jig

319 Färger och material | 4 Varianter

Invito

Invito

265 Färger och material

Noon Addition

Noon Addition

Afternoon

Afternoon

Elsa

Elsa

8 Färger och material | 14 Varianter

Monroe

Monroe

315 Färger och material | 8 Varianter